Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa nopeammin, mutta siitä pitää yleensä huolehtia itse

Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö saa tiedon velan suorittamisesta. Lainmuutos parantaa niiden velallisten asemaa, jotka kykenevät maksamaan pois maksuhäiriömerkintään johtaneet velkansa. Velallisen on kuitenkin useimmiten itse oltava aktiivinen, jotta merkintä poistuu.

Joulukuussa 2022 voimaan tuleva muutos lyhentää monien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa. Jotta maksuhäiriömerkintä poistuu, velallisen on pääsääntöisesti itse oltava aktiivinen, sillä luottotietoyhtiön on saatava tieto velan maksamisesta.

Näin voit vaikuttaa maksuhäiriömerkintäsi poistumiseen

  • Tarkista, oletko maksanut maksuhäiriömerkintään johtaneen velan.
  • Jos velka on maksettu ulosoton kautta, voit olla yhteydessä ulosottoon merkinnän poistamiseksi.
  • Jos velka ei ole maksettu ulosoton kautta, ilmoita velan maksamisesta luottotietoyhtiölle. Maksusta on esitettävä luotettava selvitys.
  • Jos kyse on velkojan ilmoittamasta maksuhäiriömerkinnästä, velkojan tulee ilmoittaa luottotietoyhtiölle velan suorittamisesta, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Jos olet jo suorittanut tietyn velan ja tieto suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin, luottotietoyhtiön on joulukuun alussa poistettava tällaiset maksuhäiriömerkinnät.

Maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa elämää

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen tai työpaikan saamista. Velallisen kannalta on tärkeää, ettei merkintä aiheuta kohtuuttomia seurauksia. Aiemmin maksuhäiriömerkintä on saattanut näkyä luottotietorekisterissä selvästi pidempään, esimerkiksi kaksi vuotta maksun suorittamisen jälkeen. Maksuhäiriömerkinnän lyhyempi säilytysaika onkin tärkeä parannus niiden velallisten asemaan, jotka kykenevät hoitamaan maksuhäiriömerkinnän taustalla olevan velan.

Jatkossa uusi maksuhäiriömerkintä ei enää myöskään pidennä aiemman merkinnän säilytysaikaa.

Selvitä velkatilanteesi

Jokaisen velallisen on vaivatta voitava selvittää velkatilanteensa, maksuhäiriömerkintänsä ja niiden perusteet. Perintälain mukaan velallisella on oikeus pyynnöstä saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista. Velallisella on myös oikeus saada erittely maksamattomista veloistaan. Velkaerittelystä voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos velallinen pyytää sellaisen useammin kuin kerran vuodessa. Velallinen voi pyytää tietoja myös perintätoimistolta.

Velallinen voi tarvittaessa käyttää tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa selvittääkseen, mitä tietoja hänestä on merkitty luottotietorekistereihin.

Li­sää ai­hees­ta

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee joulukuussa – muista huolehtia maksamistietojen ajantasaisuudesta (Tietosuojavaltuutettu, tiedote 11.11.2022)