Markkinaoikeus määräsi Hangon kaupungille 65 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta

Markkinaoikeus määräsi 10.5.2023 Hangon kaupungille 65 000 euron seuraamusmaksun terveyspalvelujen laittomasta suorahankinnasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti.

Hangon kaupunki päätti keväällä 2021ostaa terveyskeskuksensa vastaanottopalvelut vuodeksi yksityiseltä lääkäriasemalta. Kaupunki käsitteli hankintaa uudestaan syksyllä 2021 havaittuaan, että hankinnan arvo ylittää sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoihin sovellettavan 400 000 euron kynnysarvon, jolloin hankinta pitäisi kilpailuttaa. Kaupunki lyhensi sopimuksen viiden kuukauden mittaiseksi, jotta hankinnan arvo jäisi alle kynnysarvon.

Kun sopimuskausi oli päättymässä, kaupunki teki uuden kahdeksan kuukauden mittaisen palveluhankinnan. Ostettujen vastaanottopalvelujen arvo oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

KKV:n arvion mukaan kaupunki pilkkoi hankinnan lainvastaisesti osiin, eikä suorahankintaan ollut hankintalain mukaisia perusteita. Virasto esitti 15.9.2022 markkinaoikeudelle 65 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Hangon kaupungille laittomasta suorahankinnasta.

Hankinnat kuuluivat markkinaoikeuden ratkaisun mukaan samaan kokonaisuuteen, jonka arvo ylitti hankintaan sovellettavan kynnysarvon. Markkinaoikeus katsoi, että kaupungin esittämät suorahankintaperusteet eivät soveltuneet hankintaan, joten hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti hankkiessaan terveyskeskuksen vastaanottopalvelut suorahankintana niitä kilpailuttamatta. Markkinaoikeus määräsi Hangolle 65 000 euron seuraamusmaksun.