Markkinaoikeus määräsi Isonkyrön kunnalle 35 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta

Markkinaoikeus määräsi 15.2.2023 Isonkyrön kunnalle 35 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti.

Isonkyrön kunta päätti vuonna 2021 hyödyntää koulukuljetustensa järjestämisessä markkinaehtoista joukkoliikennettä. Kunta osti koulukuljetusten matkaliput yhdeltä linja-autoyritykseltä kilpailuttamatta hankintaa. Suorahankinnan ennakoitu arvo oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 hankintalain mukainen EU-kynnysarvo palveluhankinnoissa oli 214 000 euroa.

KKV:n selvitysten mukaan suorahankintaan ei ollut hankintalain mukaisia perusteita. KKV esitti 1.7.2022 markkinaoikeudelle 35 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Isonkyrön kunnalle laittomasta suorahankinnasta. Lisäksi KKV esitti, että markkinaoikeus määrää hankintapäätöksen perusteella tehdyn palvelusopimuksen täyttämättä olevat sopimusvelvoitteet tehottomiksi ja kumoaa hankintapäätöksen. Isonkyrön kunta päätti kuitenkin markkinaoikeusprosessin aikana itse päättää ostopalvelusopimuksen ja kilpailuttaa koulukuljetukset, ja KKV luopui muista kuin seuraamusmaksua koskevista vaatimuksistaan.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti hankkiessaan koulukuljetuspalveluita suorahankintana ilman kilpailutusta ja määräsi Isonkyrön kunnalle 35 000 euron seuraamusmaksun.

Markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.