Marknadsdomstolen dömde Leipuriliitto till böter för förbjudna prisrekommendatione

Marknadsdomstolen dömde Suomen Leipuriliitto ry till en påföljdsavgift på 15 000 euro för de lagstridiga prisrekommendationer som förbundet gav under perioden 2007–2011. Marknadsdomstolens beslut följer Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning om påföljdsavgift, men avgiften blev lägre än i KKV:s yrkan.

Enligt marknadsdomstolens beslut har bland annat Leipuriliittos pressmeddelanden, brev till medlemmarna och ledare i tidningen Leipurilehti innehållit rekommendationer som syftat till att höja bageriprodukternas priser nationellt. Rekommendationer om prishöjningar hör till de allvarligaste formerna av konkurrensbegränsning.

Branschorganisationens förbjudna prisrekommendationer kan jämställas med förbjudet samarbete mellan konkurrenter i en kartell. Denna typ av rekommendationer är ägnade att samordna företagens prissättning inom en bransch och uppmuntra till prishöjningar oberoende av företagens egna kostnadsstrukturer. KKV har tidigare ingripit i verksamhet som strider mot konkurrenslagen till exempel hos Hiusyrittäjät ry och Kodinkonehuoltojen liitto.

Efter att verket har satt sig in i beslutet tar man ställning till om bötesbeloppet ska överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Marknadsdomstolens beslut MAO:121/16 (på finska)
KKV:s meddelande 24.6.2015

Mer information:
Forskningschef Johanna Nyländen, tfn 029 505 3606
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332
fornamn.efternamn@kkv.fi