Markkinaoikeus määräsi Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kahdelle autokoululle seuraamusmaksut hintasuosituksesta

Markkinaoikeus määräsi 15.12.2020 seuraamusmaksut Uudenmaan Autokouluyhdistys ry:lle ja kahdelle yhdistyksen toiminnassa mukana olleelle autokoululle Porvoon Autokoulu Oy:lle ja Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut Ky:lle hintasuosituksesta. Markkinaoikeus ei katsonut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) osoittaneen kiellettyä hintayhteistyötä kolmen porvoolaisen autokoulun osalta.

KKV esitti marraskuussa 2019 markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämistä Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kuudelle sen toiminnassa mukana olleelle autokoululle kielletystä hintasuosituksesta. Lisäksi KKV esitti seuraamusmaksujen määräämistä hintakartellista kolmelle porvoolaiselle autokoululle.

Markkinaoikeus katsoi, että Uudenmaan Autokouluyhdistys ja sen hallituksessa edustettuina olleet autokoulut antoivat lokakuusta 2014 lokakuuhun 2015 saakka kilpailulain vastaisia hintasuosituksia hintojen korottamiseksi Porvoon ja sen lähiympäristön autokoulumarkkinoilla. Markkinaoikeus määräsi Uudenmaan Autokouluyhdistykselle 6000 euron seuraamusmaksun, Porvoon Autokoululle 12 000 euron seuraamusmaksun ja Eko-Centerille 2000 euron seuraamusmaksun. Neljän muun hallituksessa edustettuna olleen autokoulun osalta markkinaoikeus ei katsonut olevan aihetta määrätä seuraamusmaksua.

Markkinaoikeus hylkäsi päätöksessään KKV:n vaatimuksen seuraamusmaksujen määräämiseksi kolmelle porvoolaiselle autokoululle hintakartellista. KKV:n selvitysten perusteella autokoulut olivat nostaneet yhteisellä sopimuksella B-korttiopetuksen kokonaishintaa vuoden 2013 tammikuussa voimaan tulleen lakiuudistuksen yhteydessä noin 600 eurolla. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että virasto ei esittänyt riittävää näyttöä autokoulujen keskinäisestä hintayhteistyöstä. KKV velvoitettiin korvaamaan kahden autokoulun oikeudenkäyntikulut.

KKV tutustuu tarkemmin markkinaoikeuden päätökseen ja päättää sitten, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Johtaja Maarit Taurula, p. 029 505 3381
Johtava asiantuntija Riina Autio, p. 029 505 3690
etunimi.sukunimi@kkv.fi