Marknadsdomstolen beslutade om påföljder för Nylands bilskoleförening och två bilskolor på grund av prisrekommendation

Marknadsdomstolen påförde 15.12.2020 påföljdsavgifter till Nylands Bilskoleförening rf och två bilskolor som deltog i föreningens verksamhet, Borgå bilskola Ab samt Eko-Center Trafikutbildningstjänster Kb för att ha deltagit i dess verksamhet med prisrekommendation. Marknadsdomstolen ansåg att Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inte hade påvisat ett förbjudet prissamarbete mellan tre bilskolor i Borgå.

I november 2019 föreslog KKV att Nylands Bilskoleförening och sex bilskolor som deltagit i dess verksamhet ska påföras påföljdsavgift på grund av en förbjuden prisrekommendation för bilskolor. Dessutom föreslog KKV att tre bilskolor i Borgå ska påföras påföljdsavgifter på grund av priskartell.

Marknadsdomstolen ansåg att Nylands Bilskoleförening och de bilskolor som var representerade i dess styrelse från oktober 2014 fram till oktober 2015 gav prisrekommendationer som stred mot konkurrenslagen för att höja priserna på bilskolmarknaden i Borgå med omgivning. Marknadsdomstolen påförde Nylands Bilskoleförening en påföljdsavgift på 6 000 euro, Borgå Bilskola en påföljdsavgift på 12 000 euro och Eko-Center en påföljdsavgift på 2 000 euro. Marknadsdomstolen ansåg att det inte fanns anledning att påföra påföljdsavgift för fyra andra bilskolor som var företrädda i styrelsen.

I avgörandet förkastade marknadsdomstolen KKV:s krav på påföljdsavgifter för tre bilskolor i Borgå för priskartell. Enligt KKV:s utredning hade bilskolorna genom ett gemensamt avtal höjt totalpriset för undervisning för B-kort med cirka 600 euro, i samband med lagreformen som trädde i kraft i januari 2013. Marknadsdomstolen ansåg dock att verket inte framförde tillräckliga bevis på ett prissamarbete mellan bilskolorna. KKV ålades att ersätta rättegångskostnaderna för två bilskolor.

KKV undersöker marknadsdomstolens avgörande närmare, och beslutar sedan om beslutet ska överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer:

Mer information:

Direktör Maarit Taurula, tfn. 029 505 3381
Ledande sakkunnig Riina Autio, tfn. 029 505 3690
förnamn.efternamn@kkv.fi