Markkinoiden haitallista keskittymistä voidaan ehkäistä aiempaa tehokkaammin – yrityskauppojen ilmoituskynnys alenee 1.1.2023

Aiempaa useampi yrityskauppa tulee vuodenvaihteen jälkeen Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkittavaksi, kun kilpailulain muutos tulee voimaan 1.1.2023. Muutoksen tavoitteena on ehkäistä markkinoiden haitallista keskittymistä, joka johtaa tuotteiden ja palvelujen hintojen nousuun ja laadun heikkenemiseen.

Vuodenvaihteen jälkeen yrityskauppa tulee ilmoittaa KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Uusia liikevaihtorajoja sovelletaan yrityskauppoihin, joissa yrityskauppasopimus on allekirjoitettu tai määräysvalta hankittu 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Aiemmin kauppa tuli KKV:n tutkittavaksi, kun yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylitti 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylitti kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. Aiempi ilmoituskynnys oli selvästi korkeampi kuin muissa samankokoisissa EU-maissa ja Pohjoismaissa, ja KKV:n vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan kokonaisia toimialoja rajautui yrityskauppavalvonnan ulkopuolelle liian korkeiden liikevaihtorajojen vuoksi.

Yrityskauppavalvonta on tehokkain keino puuttua haitalliseen keskittymiseen

Yrityskauppavalvonta on tehokkain tapa ehkäistä markkinoiden keskittymisestä aiheutuvia haittoja. Haitallinen markkinoiden keskittyminen johtaa hintojen nousuun sekä laadun heikkenemiseen, koska yritysten kohtaama kilpailu markkinoilla vähenee.

”On tärkeää, että yrityskauppavalvontaa on laajennettu koskemaan aiempaa useampia yrityskauppoja ja markkinoita. Haitalliseen keskittymiseen tulee puuttua ennakollisesti, sillä markkinarakenteeseen ei ole käytännössä mahdollista puuttua jälkikäteen.”

Sanna Syrjälä, johtaja

KKV selvittää sille ilmoitettujen yrityskauppojen kilpailuvaikutuksia tutkimalla markkinoiden rakennetta ja kilpailutilannetta. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa yrityskaupan haitallisten vaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja. Ehtona voi esimerkiksi olla, että yrityskaupan osapuolet sitoutuvat myymään osan liiketoiminnasta ulkopuoliselle ostajalle. Mikäli haitallisia vaikutuksia ei voida poistaa yrityskaupan osapuolten tarjoamilla sitoumuksilla, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.

Lisätietoja: 

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö