Maskun Kalustetalolle 300 000 euron seuraamusmaksu harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

Markkinaoikeus on määrännyt Maskun Kalustetalon maksamaan 300 000 euron seuraamusmaksun harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista. Kuluttaja-asiamies vaati suurempaa, miljoonan euron seuraamusmaksua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies haki yritykselle seuraamusmaksua.

Kuluttaja-asiamiehen seuraamusmaksuvaatimus perustui kuluttaja-asiamiehen selvitykseen, jonka perusteella Masku ilmoitti alehintojen perustuvan sellaisiin hintoihin, joita yritys ei todellisuudessa perinyt. Sohvia myytiin huomattavasti useammin alennettuun kuin normaaliin hintaan, mikä antoi hintatasosta ja edullisuudesta harhaanjohtavan kuvan.

Markkinaoikeuden mukaan Maskun markkinointi, jossa alennetun hinnan käyttäminen oli kampanjamaisesti toistuvaa ja alennukset määrällisesti huomattavia, on ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä markkinoitujen sohvien hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta. Markkinaoikeuden mukaan Maskun on täytynyt ymmärtää ottavansa riskin kuluttajansuojalain rikkomisesta ja sen menettely on ollut vähintäänkin huolimatonta.

Markkinaoikeus määräsi Maskulle kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta poiketen 300 000 euron seuraamusmaksun. Markkinaoikeus perusteli maksun määrää sillä, että kuluttaja-asiamiehen selvitys ei kuitenkaan osoittanut Maskun yleistä toimintatapaa.

”Kuluttajien luottamuksen väärinkäyttö ja harhaanjohtaminen on yksiselitteisesti väärä tapa pyrkiä edistämään myyntiä. Huonekalualla tällainen menettely on juurtunut monen yrityksen markkinointiin, mikä on aiheuttanut paljon haittaa kuluttajille ja lisäksi koko alan maineelle. Seuraamusmaksu jäi pienemmäksi kuin olimme toivoneet, mutta uskomme silti, että tämä herättää Maskun lisäksi muitakin alan toimijoita toimimaan vastuullisemmin.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Kuluttaja-asiamies tutustuu tarkemmin päätökseen ja päättää sitten, valittaako päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Seuraamusmaksua haettiin, koska kiellot ja uhkasakot eivät tehonneet

Kuluttaja-asiamies vei seuraamusmaksuvaatimuksen markkinaoikeuteen heinäkuussa 2022. Kuluttaja-asiamiehellä on heinäkuusta 2020 saakka ollut mahdollisuus esittää markkinaoikeudelle, että se määrää seuraamusmaksun elinkeinonharjoittajalle, joka toimii kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudellaan ja rikkoo tai laiminlyö kuluttajien keskeisiä oikeuksia. Kuluttaja-asiamies käytti tätä keinoa nyt ensimmäisen kerran.

Maskun markkinointia on kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta käsitelty markkinaoikeudessa kolme kertaa. Markkinaoikeus on päätöksillään MAO:655/09, MAO:68/11 ja MAO:385/16 tuominnut Maskulle kieltoja kuluttajansuojalain vastaisesta alennus- ja tarjousmarkkinoinnista sekä tuominnut kahdesti kiellon tehosteeksi asetettuja uhkasakkoja Maskun maksettavaksi. Markkinaoikeuden määräämillä kielloilla ja kieltojen tehosteeksi asetetuilla uhkasakoilla ei ole ollut tavoiteltua vaikutusta Maskun markkinointiin.

Alennusmyyntien säännöt tiukentuivat vuoden alussa

Harhaanjohtavaan alennusmyyntiin ja aleprosenteilla kikkailuun on puututtu myös tiukentuneella lainsäädännöllä. Vuoden 2023 alusta myyjän on alennetun hinnan yhteydessä ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Tavoitteena on, että kuluttaja voi paremmin arvioida yksittäisen alennuksen edullisuutta tai tuotteiden yleistä hintatasoa. Muutoksella haluttiin vaikuttaa myös siihen, ettei myyjä voi hetkellisesti ja keinotekoisesti korottaa tavaran hintaa, ja tämän jälkeen tarjota tavaraa huomattavalla alennuksella.