Matkustamiseen ja sähköön liittyvät kuluttajavalitukset lisääntyneet

Kuluttajaneuvonta on auttanut tänä vuonna yli 37 000 kuluttajaa.  Matkustamiseen ja sähköpalveluihin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna, kun taas elektroniikkaa koskevien valitusten määrä on laskussa. Myös kuluttaja-asiamies on neuvotellut eri yritysten kanssa sähköön ja matkustamiseen liittyvistä kuluttajaongelmista.

Maistraateissa toimiva kuluttajaneuvonta on auttanut tammi-kesäkuun 2016 aikana 37 509 asiakasta. Yleisimpiä valituksen aiheita ovat edellisten vuosien tapaan olleet ajoneuvot, asuminen ja remontointi, mutta lisäksi sähköpalveluihin ja matkustamiseen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti.

Sähköön liittyviä yhteydenottoja on puolen vuoden aikana tullut jo lähes sama määrä kuin vuonna 2015 yhteensä. Yksi selitys kasvaneille valitusmäärille ovat sähköyhtiö Carunan kaavailut nostaa sähkön siirtohintoja, minkä seurauksena kuluttajaneuvonta sai alkuvuonna runsaasti yhteydenottoja hinta- ja sopimusehtomuutoksista. Kuluttaja-asiamies käynnisti Carunan kanssa neuvottelut, joissa löydettiin kaikkia yhtiön kuluttaja-asiakkaita koskeva ratkaisu.

Kuluttajaneuvontaan on tullut yhteydenottoja myös muista sähköalan toimijoista. Harmina ovat olleet muun muassa aiheettomat ja epäselvät laskut. Lisäksi monille kuluttajille on aiheutunut ongelmia Kotimaan Energia Oy:n sähkösopimusten puhelinmyynnistä. Puhelimessa saadut tiedot on koettu epäselviksi tai harhaanjohtaviksi.

Matkustamista koskevien valitusten lisääntymistä selittää puolestaan se, että Finnairiin ja Norwegianiin liittyviä yhteydenottoja on tullut puolen vuoden aikana enemmän kuin vuonna 2015 yhteensä. Valitusten yleisimmät syyt ovat olleet lentojen viivästymiset ja niistä maksettavat korvaukset. Muun muassa näitä asioita on käsitelty myös kuluttaja-asiamiehen ja Finnairin neuvotteluissa, jotka ovat vielä kesken.

Kuluttajien hyvitysvaatimukset vaihtelevat suuresti yrityksestä ja alasta riippuen. Keskimäärin kuluttajien hyvitysvaatimukset lentoyhtiöitä kohtaan ovat olleet 600 euroa ja sähköasioissa noin 120 euroa. Asumista, ajoneuvoja ja remontointia koskevissa tapauksissa vaaditaan kuitenkin huomattavasti korkeimpia summia. Esimerkiksi asumiseen liittyvät vaatimukset ovat keskimäärin 1 000 euroa.

Kuluttajille ei ole aina selvää, mihin kuluttajaviranomaiseen – kuluttaja-asiamieheen, kuluttajaneuvontaan vai kuluttajariitalautakuntaan – heidän tulisi missäkin tilanteessa olla yhteydessä. Kuluttajaviranomaiset ovatkin kehittäneet valtakunnallisen palvelumallin, joka toimii yhden luukun periaatteella. Kuluttajan ei tarvitse etukäteen tietää oikeaa tahoa, vaan hän voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Viranomaiset huolehtivat siitä, että asia ohjataan oikeaan paikkaan.

Lue lisää:

Toimintaohjeita kuluttajille: Kuluttajaneuvonta.fi
Kuluttajaneuvonta Facebookissa

Kuluttaja-asiamiehen tehtävät ja valvontakeinot