Konsumentklagomål om resor och el har ökat

I år har konsumentrådgivningen hjälpt över 37 000 konsumenter.  Kontakter gällande resor och eltjänster har ökat jämfört med tidigare år, medan antalet klagomål på elektronik sjunker. Konsumentombudsmannen har också förhandlat med olika företag om el- och reserelaterade konsumentproblem.

Magistraternas konsumentrådgivning har mellan januari och juni 2016 hjälpt 37 509 kunder. De vanligaste anledningarna till klagomål har, precis som under tidigare år, gällt fordon, boende och renovering, men utöver det har kontakter gällande el och resor ökat betydligt.

Under det här halvåret har antalet kontakter gällande el nästan uppgått till samma antal som under hela år 2015 sammanlagt. En förklaring till det ökade antalet klagomål är elbolaget Carunas planer på att höja elöverföringspriserna, för till följd av det tog många kontakt med konsumentrådgivningen i början av året angående pris- och avtalsvillkorsändringar. Konsumentombudsmannen inledde förhandlingar med Caruna, där man hittade en lösning som berörde företagets alla konsumentkunder.

Konsumentrådgivningen har också blivit kontaktad om andra aktörer inom elbranschen. Förtreten har bland annat gällt grundlösa och otydliga fakturor. Dessutom har många konsumenter haft problem med Kotimaan Energia Oy:s telefonförsäljning av elavtal. Man har upplevt att den information man fått via telefon har varit oklar eller vilseledande.

Det ökade antalet klagomål om resor förklaras delvis av att man blivit kontaktad om Finnair och Norwegian mer under det här halvåret jämfört med hela år 2015 sammanlagt. De vanligaste orsakerna till klagomål har varit försenade flyg och ersättningar som ska betalas för det. Bland annat dessa frågor har också tagits upp i förhandlingar mellan konsumentombudsmannen och Finnair. Förhandlingarna pågår fortfarande.

Konsumenternas kompensationskrav varierar mycket beroende på företag och bransch. I genomsnitt har konsumenternas konsumtionskrav för flygbolag legat på 600 euro och i elärenden på ungefär 120 euro. I ärenden med boende, fordon och renovering krävs dock betydligt högre summor. Till exempel ligger kraven gällande boende i genomsnitt på 1 000 euro.

För konsumenterna är det inte alltid klart till vilken konsumentmyndighet – konsumentombudsmannen, konsumentrådgivningen eller konsumenttvistenämnden – de ska vända sig i olika situationer. Konsumentmyndigheterna har därför utvecklat en rikstäckande servicemodell, som fungerar enligt principen allt från samma lucka. Konsumenten behöver inte i förväg känna till rätt instans, utan kan kontakta konsumentrådgivningen. Myndigheterna sörjer för att ärendet styrs till rätt instans.

Läs mer:

Anvisningar till konsumenterna Kuluttajaneuvonta.fi
Konsumentrådgivningen på Facebook

Konsumentombudsmännens uppgifter och övervakningsmetoder

Antalet konsumentkontakter och de vanligaste ämnena under första halvåret 2016