Kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät

Kuluttaja-asiamies valvoo useiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien ja asetusten noudattamista. Kuluttaja-asiamies toimii myös yhteistyössä eri viranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kuluttaja-asiamiehelle kuuluu useisiin lakeihin perustuvia valvontatehtäviä. Valvontatoiminnan perustan muodostaa kuitenkin se laaja yleistoimivalta, joka kuluttaja-asiamiehellä on kuluttajansuojalain noudattamisen valvojana. Tämä valvontavaltuus kattaa nekin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset kaupankäynnin tilanteet, joiden osalta erillislakiin on otettu vielä oma säännös kuluttaja-asiamiehen valvonnasta.

Kuluttaja-asiamiehellä on rinnakkainen valvontatoimivalta muutamien erityisvalvontaviranomaisten kanssa. Lainsäädännössä on myös erityisiä velvoitteita viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Alla on esimerkkejä säännöksistä ja asetuksista, joiden noudattamista kuluttaja-asiamies valvoo.