Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 29.9.2020 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 29.9.2020 saakka. Lisäaika on tarpeen, jotta virasto voi saattaa selvitykset loppuun poikkeuksellisen laajassa asiassa. Lisäksi koronatilanne on hankaloittanut selvityksiä.

KKV aloitti 12.3.2020 Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa. Virasto antoi 27.5.2020 päätöksen käsittelymääräajan jatkamisesta, koska Pihlajalinnan virastolle toimittamissa tiedoissa oli puutteita. Käsittelymääräajan jatkamisen myötä kilpailulain mukainen jatkoselvityksen 69 työpäivän käsittelymääräaika olisi päättynyt 27.7.2020.

KKV haki 25.6.2020 markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä 23 työpäivällä 27.8.2020 saakka. Määräajan pidennys oli tarpeen, jotta kaupan osapuolille voitiin varata riittävä aika vastata asianmukaisesti viraston selvityksiin. Osapuolet eivät vastustaneet määräajan pidentämistä, ja markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hakemuksen 26.6.2020.

Virasto pyysi 18.8.2020 markkinaoikeudelta, että käsittelyaikaa pidennettäisiin edelleen 29.9.2020 saakka. KKV pyysi määräajan pidennystä selvitysten loppuunsaattamiseksi laajassa asiassa.

Markkinaoikeus katsoi, että pidentämiselle oli painavat syyt, ja määräaikaa oli syytä pidentää 29.9.2020 asti.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
Johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.