Ongelmat sähköyhtiön kanssa jatkuvat: kuluttaja-asiamies vie Fi-Nergy Voiman markkinaoikeuteen

Sähköyhtiö Fi-Nergy on aiheuttanut monille kuluttajille ongelmia, joita yhtiö ei ole kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta korjannut. Kuluttaja-asiamies ryhtyy nyt järeämpiin keinoihin ja hakee markkinaoikeudelta useaa eri kieltoa yhtiölle. Jokaista kieltoa vaaditaan tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi tammikuussa kuluttajien ongelmista sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman kanssa. Koska ongelmat ovat edelleen jatkuneet, kuluttaja-asiamies hakee nyt markkinaoikeudelta kieltoja Fi-Nergylle.

Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan on tullut ennennäkemättömän paljon yhteydenottoja Fi-Nergyn toiminnasta. Tammi–helmikuun 2020 aikana yhtiöön liittyviä yhteydenottoja on saapunut 460, mikä on täysin poikkeuksellinen määrä muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna. Yhtiön asiakkaat ovat kertoneet erityisesti sopimusten ja laskutuksen virheistä. Fi-Nergyn asiakaspalveluun on ollut lähes mahdotonta saada yhteyttä, jotta ongelmia olisi saatu ratkaistua.

– Kuluttajien kannalta on huolestuttavaa, että yritys toimii poikkeuksellisen monessa perusasiassa selkeiden säännösten vastaisesti, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen korostaa.

Markkinaoikeuteen pitkä lista kieltovaatimuksia

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta Fi-Nergylle useaa kieltoa ja vaatii jokaista kieltoa tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Haettavat kiellot koskevat yhtiön laskutus- ja sopimuskäytäntöjä sekä niihin liittyvää asiakasviestintää. Kuluttaja-asiamies vaatii muun muassa, että markkinaoikeus kieltää Fi-Nergyä muuttamasta sopimusehtojaan ilman, että asiakkaalle on ilmoitettu muutoksesta, sen perusteesta ja mahdollisesta oikeudesta irtisanoa sopimus vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lisäksi kieltoa vaaditaan sille, että yhtiö muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia sähkön pörssihinnan vaihteluja suoraan seuraaviksi sopimuksiksi.

Fi-Nergy poikkeaa muista sähköyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan pääosin ennakolta. Kuluttajat ovat saaneet laskuja sattumanvaraisesti, vaikka laskutusväliksi on sovittu kaksi kuukautta ja laskut ovat olleet suurempia kuin sähkön arvioitu todennäköinen vuosikulutus. Asiakkaat eivät myöskään ole saaneet yhtiöltä todelliseen kulutukseen perustuvia laskuja tasaisin väliajoin. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää yhtiötä menettelemästä edellä mainituilla tavoilla ja että Fi-Nergyn pitää ilmoittaa ennakkolaskutuksesta ennen sopimuksen tekemistä.

Fi-Nergy ei myöskään ole toimittanut asiakkailleen loppulaskuja sähkömarkkinalain mukaisessa kuuden viikon määräajassa sähköntoimituksen päättymisestä. Lisäksi asiakkaat ovat joutuneet odottamaan maksamiensa ennakkomaksujen hyvittämistä useita kuukausia. Kuluttaja-asiamies vaatiikin hakemuksessaan korjausta näihin menettelyihin. Fi-Nergyn tulee hyvittää asiakkailleen ennakkomaksuista jääneet saatavat viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun loppulaskun toimittamista koskeva kuuden viikon määräaika on päättynyt.

Sähkösopimusten teko puhelimessa hankalaa

Fi-Nergyyn liittyvät ongelmat osoittavat jälleen myös sen, että sähkösopimusten kaltaiset monimutkaiset palvelut eivät sovellu puhelinmyyntiin.

Kuluttajalle on muun muassa saatettu myydä uusi sähkösopimus, vaikka hänellä on voimassa oleva määräaikainen sopimus toisen yhtiön kanssa. Uusi sopimus on jäänyt odottamaan alkamistaan jopa yli vuodeksi, jona aikana olosuhteet ja esimerkiksi hinta ehtivät muuttua. Fi-Nergy on myynyt kuluttajille myös erillistä palvelusopimusta, jota yhtiö on ryhtynyt laskuttamaan jo ennen kuin sähkösopimus on tullut voimaan.

Ongelmatilanteissa kuluttajan kannattaa tehdä kirjallinen reklamaatio. Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää reklamaatioapuriaKuluttajaneuvonta auttaa mahdollisissa riita-asioissa.