Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilta yhteinen muistio digitaalisista alustoista

Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset ovat julkaisseet 28.9.2020 yhteisen muistion, jolla ne osallistuvat keskusteluun digitaalisten markkinoiden tulevista kilpailusäännöistä Euroopassa.

Digitaaliset alustat tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita yrityksille, kuluttajille ja viranomaisille. Alustatalouden kasvu on johtanut kansainväliseen keskusteluun siitä, miten lainsäädäntökehikkoa tulisi muokata kuluttajien eduksi.

Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset esittävät oman näkökulmansa digitalisaatioon ja Euroopan kilpailupolitiikkaan liittyvään keskusteluun yhteisessä muistiossaan.

– Pohjoismaiden kilpailuviranomaiset ovat tehneet pitkään vahvaa yhteistyötä yhteisten arvojen pohjalta. Arvostamme yhteistyötä ja on hienoa, että pystymme tarjoamaan yhteisen näkökulman käynnissä olevaan keskusteluun, kiittää KKV:n ylijohtaja Timo Mattila.

Digitaalisten alustojen aiheuttamat haasteet ovat luonteeltaan rajat ylittäviä. Siksi pohjoismaiset kilpailuviranomaiset pitävät tärkeänä kansainvälistä yhteistyötä sekä kilpailusääntöjen yhdenmukaista eurooppalaista soveltamista ja kilpailuvalvonnan ennakoitavuutta.

Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset tukevat käynnissä olevaa työtä uuden, digitaalisten markkinoiden kilpailulainsäädännön laatimiseksi. Muistiolla kilpailuviranomaiset osallistuvat keskusteluun siitä, miten tuleva sääntely edistäisi kilpailua digitaalisilla markkinoilla.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Jarkko Vuorinen, p. 029 505 3790
Johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, p. 029 505 3264
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä kilpailuasioissa.