De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar memorandum om digitala plattformar

De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat 28.9.2020 ett gemensamt memorandum med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader i Europa.

Den digitala teknikens framväxt har fört med sig stora möjligheter, men också nya utmaningar. Den har lett till en internationell debatt om hur framtidens konkurrensregler ska utformas och hur konkurrenstillsynen ska utvecklas till nytta för konsumenterna.

För att bidra till den pågående diskussionen om digitala plattformars fördelar och problem, och särskilt tillämpningen av EU:s konkurrensregler samt nya regleringinitiativ, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna ett gemensamt memorandum med titeln ”Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level”.

– De nordiska konkurrensmyndigheterna har ett starkt och mångårigt samarbete baserat på gemensamma värderingar. Vi sätter stort värde på samarbetet och är glada att kunna lämna ett gemensamt bidrag till den pågående debatten, säger Konkurrens- och konsumentverkets överdirektör Timo Mattila.

De utmaningar som de digitala plattformarna för med sig är ofta gränsöverskridande, och de nordiska konkurrensmyndigheterna understryker därför vikten av internationellt samarbete. En enhetlig europeisk tillämpning av konkurrensreglerna och värdet av att genomföra en öppen och transparent tillämpning av konkurrensreglerna betonas också i memorandumet.

När det gäller frågorna om ny lagstiftning och nya regler för digitala plattformar stödjer de nordiska konkurrensmyndigheterna de pågående analysprocesserna på EU-nivå. Memorandumet är ett bidrag till den fortsatta diskussionen om hur det framtida regelverket bör se ut för att främja konkurrensen på digitala marknader.

Mer information:

Ledande sakkunnig Jarkko Vuorinen, p. 029 505 3790
Ledande ekonom Antti Saastamoinen, p. 029 505 3264
fornamn.efternamn@kkv.fi