Pomppasiko luoton korko liikaa? KKV:lle ilmoituksia epäselvistä korkomuutoksista

Monien luottojen korot ovat kallistuneet merkittävästi viime aikoina, kun luottoon sidottu viitekorko on noussut. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan on kuitenkin tullut ilmoituksia, joissa kuluttajat epäilevät luotonantajan tehneen korkoihin myös perättömiä korotuksia. Luottosopimuksen korkoa saa muuttaa ainoastaan sovitun viitekoron mukaisesti.

Kuluttajansuojalaki rajoittaa merkittävästi luotosta perittävän koron muuttamista kuluttajan vahingoksi. Korko saa muuttua luottosopimuksen kuluessa vain sopimuksessa yksilöidyn viitekoron muutosten mukaisesti. Esimerkiksi marginaalia ei voi yksipuolisesti muuttaa luottosuhteen aikana. Jos luoton korko on luottosopimuksessa sovittu kiinteäksi, sitä ei saa korottaa lainkaan. Kiinteäksi sovittua korkoa ei voida esimerkiksi sitoa yksipuolisesti viitekorkoon kesken luottosuhteen.

Jos luotonantaja irtisanoo jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen, on kuluttajalla oikeus maksaa olemassa oleva luotto takaisin nykyisin ehdoin. Mahdollinen uusi luottosopimus uusin ehdoin edellyttää kuluttajan nimenomaista hyväksyntää.

Mitä tehdä, jos luotonantaja perii sovittua korkeampaa korkoa?

Jos luotonantaja on tehnyt korkoon epäselviä korotuksia, tarkista ensin, mitä luottosopimuksessa on korosta sovittu. Jos korko vaikuttaa nousseen enemmän kuin luottosopimus sallii, ole asiasta yhteydessä luotonantajaan. Ellei asia ratkea, voit kysyä apua kuluttajaneuvonnasta. Lainvastaisista käytännöistä voi myös antaa vihjeen kuluttaja-asiamiehelle.

Tietynlaisissa luotoissa voi olla poikkeavat säännökset sopimuksen muuttamisesta. Tämä koskee luottoja, jotka kuuluvat maksupalvelulain soveltamisalaan, esimerkiksi luotollisia tilejä, joita voidaan käyttää tilisiirtojen ja muiden maksutapahtumien toteuttamiseen.

Korkoehdoista on kerrottava ja sovittava selkeästi

Luotosta perittävästä korosta tulee aina sopia kirjallisesti kuluttajaluottosopimuksessa. Korkoa koskevat tiedot tulee ilmoittaa sopimuksessa selkeästi ja niin, ettei kuluttajalle synny harhaanjohtavaa kuvaa. Jos luotto on sidottu viitekorkoon, on tärkeää kertoa selkeästi, mistä luoton korko muodostuu. Esimerkiksi luoton kokonaiskorko ja luoton marginaali tulee ilmoittaa selkeästi prosenttilukuna. Epäselvää ehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi eli kuluttajan hyväksi.

Laissa on myös asetettu kuluttajaluotoille korkokatto. Lokakuussa 2023 korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin lisättynä korkolaissa tarkoitetulla viitekorolla. Korko voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia.