Ravintolisien ja luontaistuotteiden harhaanjohtava puhelinmyynti ikäihmisten riesana

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on alkuvuonna tullut yli 130 ravintolisien ja luontaistuotteiden puhelinmyyntiä koskevaa kuluttajien yhteydenottoa. Niissä toistuvat tilausansat sekä heikoimpien kuluttajaryhmien kohtaamat ongelmat, kuten muistisairaille vanhuksille toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella myydyt ravintolisät.

Kuluttajaviranomaisten saamien yhteydenottojen perusteella luontaistuotteiden ja ravintolisien puhelinmyynti aiheuttaa kuluttajille monenlaisia ongelmia. Tyypillisiä ovat tilausansat, joissa kuluttajat sitoutuvat tahtomattaan tai liian puutteellisten tai harhaanjohtavalla tavalla kerrottujen tietojen vuoksi pitkäkestoiseen tilaukseen, josta eivät pääse irti.

– Meille todennäköisesti näkyy vain jäävuoren huippu, sillä eurooppalaisen selvityksen mukaan ylipäänsä vain 2,5 % suomalaisista kuluttajista ottaa yhteyttä viranomaiseen ongelman kohdatessaan, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Harhaanjohtava puhelinmyynti on erityisen ongelmallista, kun se kohdistuu ikääntyneisiin. Ikäihmiset eivät aina ole ymmärtäneet, että ovat tehneet puhelinkeskustelun aikana sopimuksen tai mitä sopimus sisältää. Vaikka he olisivat kieltäytyneet tilauksesta, yritys on joissain tapauksissa siitä huolimatta lähettänyt tuotteen.

– Puhelinmyynnissä on kerrottava selvästi ja ymmärrettävällä tavalla tilauksen sisältö ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta. Tämä on paitsi myyjän velvollisuus myös osa ammattitaitoa, korostaa Katri Väänänen.

Tuotteiden lähettäminen ilman nimenomaista tilausta on lainvastaista. Tavaraa, jota ei ole tilattu, ei tarvitse maksaa eikä palauttaa. Myyjään on kuitenkin syytä olla yhteydessä asian selvittämiseksi.

Asian voi ottaa puheeksi ikäihmisten kanssa kysymällä, ovatko he saaneet myyntipuheluja tai onko heille tullut postissa vitamiini- tai luontaistuotelähetyksiä.

Luontaistuotteiden ja ravintolisien markkinoinnissa on hyödynnetty myös ihmisten huolta koronasta. Jos myyjä esimerkiksi väittää, että markkinoitu luontaistuote tai ravintolisä voisi estää tai parantaa koronavirustartuntoja, kyseessä on huijausyritys. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta.

Toimintaohjeita kuluttajille

  • Jos olet saanut yritykseltä laskun, jossa veloitetaan muusta kuin näytepakkauksesta tai tutustumistilauksesta, vaikka olet omasta mielestäsi tilannut yritykseltä vain tuotenäytteen, lähetä yritykselle kirjallinen reklamaatio, jossa ilmoitat kiistäväsi maksuvaatimuksen. Perustele esimerkiksi seuraavasti: ”Olen myyntipuhelun perusteella tilannut tuotenäytteen ja maksanut sen toimituskulut. En ole tehnyt muita tilauksia.” Voit käyttää reklamaation tekemisessä apuna myös verkkosovellustamme Reklamaatioapuria. Säästä lähettämäsi reklamaatio.
  • Jos lasku siirtyy perintään, reklamoi perinnästä kirjallisesti perintäyritykselle. Kun kiistät maksuvelvollisuutesi ja perustelet, miksi lasku on aiheeton, perintää ei saa lain mukaan jatkaa ennen asian selvittämistä.
  • Jos reklamointi ei tuota tulosta, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
  • Voit rajoittaa puhelinmarkkinointia kieltämällä nimi- ja osoitetietojen luovutuksen viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä, ilmoittautumalla suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun tai ilmoittamalla markkinointikiellosta suoraan markkinoijalle tai myyjälle, jolloin kielto koskee kyseistä yritystä.
  • Harhaanjohtavasta markkinoinnista voit ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle.
  • Ravintolisien ja muiden elintarvikkeiden markkinointivalvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset.

Lisää aiheesta