Vilseledande telefonförsäljning av kosttillskott och naturprodukter plågar de äldre

Konsumentrådgivningen och konsumentombudsmannen har i början av året kontaktats över 130 gånger angående försäljning av kosttillskott och naturprodukter per telefon. I kontakterna upprepas beställningsfällor samt problem som de svagaste konsumentgrupperna möter, såsom kosttillskott som sålts till äldre personer med minnessjukdomar med avtal som gäller tills vidare.

Utifrån kontakterna till konsumentmyndigheterna orsakar telefonförsäljningen av naturprodukter och kosttillskott många slags problem för konsumenterna. Typiska är beställningsfällor där konsumenterna ofrivilligt eller på grund av bristfälliga eller vilseledande uppgifter förbinder sig till långvariga beställningar som de inte kan häva.

– Vi ser sannolikt bara toppen av isberget eftersom endast 2,5 procent av de finländska konsumenterna, enligt en europeisk utredning, kontaktar myndigheterna när de möter problemet, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Vilseledande telefonförsäljning är särskilt problematisk när den riktar sig till äldre personer. Äldre personer har inte alltid förstått att de har ingått ett avtal under telefonsamtalet eller vad avtalet innehåller. Fastän de skulle ha vägrat att beställa har företagen i vissa fall skickat produkten.

– I telefonförsäljning ska beställningens innehåll och totalpris samt information om ångerrätten anges tydligt och på ett begripligt sätt. Detta är förutom säljarens skyldighet även en del av yrkesskickligheten, betonar Katri Väänänen.

Att skicka produkter utan en uttrycklig beställning är olagligt. Varor som inte har beställts behöver vare sig betalas eller returneras. Försäljaren bör dock kontaktas för att utreda saken.

Man kan ta upp frågan med äldre personer genom att fråga om de fått försäljningssamtal eller om de fått vitamin- eller naturpreparat per post.

I marknadsföringen av naturprodukter och kosttillskott har man även utnyttjat människors oro över coronaviruset. Om försäljaren till exempel påstår att ett marknadsfört naturpreparat eller kosttillskott kan förhindra eller förbättra coronavirusinfektioner, är det fråga om ett bedrägeriförsök. Det finns inga vetenskapliga bevis för att kosttillskott eller andra livsmedel skulle kunna skydda mot coronaviruset eller bota sjukdomen.

Anvisningar för konsumenter

  • Om du har fått en faktura från ett företag där du debiteras för annat än en provförpackning eller beställningen, även om du anser att du endast beställt ett produktprov av företaget, ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget där du meddelar att du bestrider betalningskravet. Motivera till exempel enligt följande: ”På basis av ett försäljningssamtal har jag beställt ett produktprov och betalat leveranskostnaderna för det. Jag har inte gjort några andra beställningar.” Du kan även använda vår webbapplikation Reklamationstjänsten för att reklamera. Spara din reklamation.
  • Om fakturan går till indrivning ska du reklamera indrivningen skriftligt till indrivningsföretaget. När du bestrider din betalningsskyldighet och motiverar varför fakturan är obefogad, får indrivningen enligt lagen inte fortsätta innan ärendet utreds.
  • Om reklamationen inte leder till resultat lönar det sig att kontakta konsumentrådgivningen .
  • Du kan begränsa telefonmarknadsföringen genom att förbjuda utlämnandet av namn- och adressuppgifter från datasystem som administreras av myndigheter, genom att anmäla dig till begränsningstjänsten för direktmarknadsföring eller genom att anmäla marknadsföringsförbudet direkt till marknadsföraren eller försäljaren, varvid förbudet gäller företaget i fråga.
  • Vilseledande marknadsföring kan anmälas hos konsumentombudsmannen.
  • De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna ansvarar för att övervaka marknadsföringen av kosttillskott och andra livsmedel.

Mer om ämnet