Sähköyhtiö 365 Hankinta lähettää kuluttajille aiheettomia laskuja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan tulleiden ilmoitusten perusteella useat kuluttajat ovat saaneet sähköyhtiö 365 Hankinnalta laskuja, vaikka yhtiön sähköntoimitus on keskeytetty. Laskut ovat perusteettomia, eikä niitä pidä maksaa.

365 Hankinta Oy:n ja Fi-Nergy Voima Oy:n sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyivät kesäkuussa 2021 tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkaina olleet kuluttajat siirtyivät tämän jälkeen muiden sähkönmyyjien asiakkaiksi. Vaikka 365 Hankinta ei edelleenkään toimita sähköä, useat kuluttajat ovat saaneet syyskuun aikana yhtiöltä laskuja. Osa laskun saaneista kuluttajista kertoo, että yhtiö on aiemmin tarjonnut heille sähkösopimusta puhelinmyynnissä ja osa kertoo, etteivät he ole olleet yhtiön kanssa missään tekemisissä.

Kuluttajien ilmoitusten mukaan laskuissa vaaditaan palvelumaksuja 1.8.2021 alkaneelta vuoden jaksolta, yhteensä 118,80 euroa. Kuluttajilla ei voi olla 365 Hankinnan kanssa voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta, johon yhtiön 1.8.2021 aloittama laskutus voisi perustua. Siksi on selvää, että kuluttajien ei pidä maksaa saamiaan laskuja. Laskusta voi reklamoida laskussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja jos laskujen perintä jatkuu, voi tarvittaessa olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan.

Laskuissa maksun saajaksi on merkitty ruotsalainen Cargus Sol och Vind AB -niminen yritys, jonka hallituksessa toimiva henkilö on ollut aiemmin varajäsenenä myös toimintansa keskeyttäneen Fi-Nergy Voima Oy:n hallituksessa.

Ennen kuin 365 Hankinnan sähköntoimitus kesäkuussa keskeytyi, monet kuluttajat olivat maksaneet yhtiölle ennakkoon maksuja tulevasta sähkönkäytöstä. Nämä kuluttajien saatavat yhtiön tulisi palauttaa heille.