Elbolaget 365 Hankinta skickar ogiltiga fakturor

Enligt meddelanden till konsumentrådgivningen vid Konkurrens- och konsumentverket har elbolaget 365 Hankinta skickat fakturor till konsumenter även om bolagets eldistribution har avbrutits. Fakturorna saknar grund och ska inte betalas.

Elbolagen 365 Hankintas och Fi-Nergy Voimas eldistribution till bolagens kunder avbröts i juni 2021 på grund av att en balansansvarig saknas. Bolagens dåvarande kunder har överfört sina elavtal till andra elbolag. Även om 365 Hankinta fortsättningsvis inte levererar el, har flera konsumenter under september månad fått fakturor av bolaget. En del av konsumenterna berättar att de har fått erbjudanden om elavtal av bolaget genom telefonförsäljning, medan andra inte säger sig ha haft någon som helst kontakt med bolaget.

Enligt konsumenternas meddelanden kräver bolaget serviceavgifter för en ettårsperiod som påbörjats 1.8.2021, totalt 118,80 euro. Konsumenterna kan inte ha något gällande elavtal med 365 Hankinta som faktureringen från och med 1.8.2021 kunde grunda sig på. Därför är det uppenbart att konsumenterna inte ska betala fakturorna. En reklamation om fakturan kan skickas till e-postadressen som uppges i fakturan. Ifall indrivningen fortsätter kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning.

I fakturan anges som mottagare det svenska bolaget Cargus Sol och Vind AB. I bolagets styrelse sitter en person som också varit vicemedlem i styrelsen för Fi-Nergy Voima Oy, vars verksamhet också avbrutits.

Innan 365 Hankintas eldistribution avbröts i juni, har många konsumenter betalat avgifter för kommande elförbrukning. Bolaget bör återbetala de fordringar konsumenterna har.