Sähköyhtiö Väre ei luopunut datahub-maksuista – kuluttaja-asiamies jätti ryhmävalituksen

Kuluttaja-asiamies on jättänyt kuluttajariitalautakunnalle ryhmävalituksen sähköyhtiö Väre Oy:n datahub-maksuista. Väre ryhtyi perimään erillisiä datahub-maksuja asiakkailtaan kesäkuussa 2022, vaikka kuluttaja-asiamies oli vaatinut yhtiötä luopumaan maksuista. Sähköyhtiö ei voi muuttaa määräaikaisia sopimuksia esimerkiksi lisäämällä niihin uusia kuluja. 

Väre on lisännyt määräaikaisen sähkösopimusten laskuihin kahdenlaisia uusia maksuja, kertaluontoisen datahub-käyttöönottomaksun 3,72 € sekä jatkuvan datahub-maksun 0,23 €/kk. Yhtiön mukaan kyse on ”viranomaisluonteisista maksuista” ja niitä on perusteltu datahubin käyttöönotolla ja lainsäädännön muuttumisella. Datahub on helmikuussa 2022 käyttöön otettu keskitetty sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut yhteensä noin 140 kuluttajayhteydenottoa Väre oy:n datahub-maksuista. Erityisesti kuluttajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että maksuja on lisätty myös kiinteähintaisiin määräaikaisiin sopimuksiin.

”Vaikka sähkönmyyjälle tulisikin lisävelvoitteita ja kustannuksia, on selvää, ettei se oikeuta muuttamaan määräaikaisia sopimuksia ja vyöryttämään maksuja suoraan kuluttajille."

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedossa ei ole, että mikään muu sähkönmyyntiyhtiö olisi toiminut vastaavalla tavalla, vaan alalla on noudatettu vakiintunutta periaatetta, jonka mukaan määräaikaiset sopimukset ovat sellaisenaan sitovia.

Vaatimuksena datahub-maksujen kuoppaaminen ja rahojen palautus

Kuluttaja-asiamies vaati keväällä 2022 käydyssä kirjeenvaihdossa, että Väre luopuu datahub-maksuista. Kun Väre tästä huolimatta ryhtyi kesäkuussa 2022 laskuttamaan maksuja, kuluttaja-asiamies päätti saattaa asian ryhmävalituksena kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi. Ryhmävalituksella kuluttaja-asiamies voi hakea kuluttajariitalautakunnalta periaateratkaisua tapauksessa, jossa usealla kuluttajalla on samantyyppinen vaatimus tiettyä yritystä kohtaan ja asia voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että kuluttajariitalautakunta suosittaa Väre Oy:tä luopumaan veloittamasta datahub-maksuja ja palauttamaan datahub-maksut siltä osin kuin asiakkaat ovat maksuja jo maksaneet. Ryhmävalitus koskee määräaikaisen sopimuksen tehneitä asiakkaita. Ryhmävalitus ei edellytä kuluttajilta ilmoittautumista tai muita toimenpiteitä.