Kuluttajan avustaminen oikeudessa

Vaikka kuluttaja-asiamies ei yleensä käsittele yksittäisiä riita-asioita, kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa oikeudessa asioissa, joilla on ennakkopäätösarvoa tai jotka ovat muuten tärkeitä kuluttajien yleisen edun kannalta.

Kuluttaja-asiamies voi harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisessa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos yritys ei noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Jos kuluttaja-asiamies päättää avustaa yksittäistä kuluttajaa tuomioistuimessa, kuluttaja-asiamies kantaa kuluriskin.

Yksittäisten avustusjuttujen lisäksi kuluttaja-asiamies voi auttaa kuluttajia sekä ryhmävalituksen että ryhmäkanteen avulla.

Ryhmävalitus

Mikä on ryhmävalitus ja millaisiin asioihin se sopii?

Ryhmävalituksella kuluttaja-asiamiehen on mahdollista saada kuluttajariitalautakunnassa periaateratkaisu tapauksessa, jossa useilla kuluttajilla on samantyyppinen vaatimus tiettyä elinkeinonharjoittajaa kohtaan, ja asia voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä.

Ryhmävalitus sopii esimerkiksi tapauksiin, joissa useat kuluttajat ovat ostaneet tietyltä yritykseltä

  • tuotteen, jossa on sama suunnittelu- tai valmistusvirhe
  • palvelun, joka ei sisällöltään vastaa sovittua.

Ryhmävalitusta voidaan käyttää myös silloin, kun yritys on tehnyt useiden kuluttajien kanssa sopimuksen, jossa on kohtuuton ehto.

Ryhmäkanne

Mikä on ryhmäkanne ja kuka sen voi nostaa?

Ryhmäkanteella tarkoitetaan ryhmäkannelaissa tarkoitettua menettelyä, jossa tietyn kuluttajaryhmän vaatimusta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan käsitellään yhtenä kokonaisuutena tuomioistuimessa. Oikeuskäsittelyllä haetaan ratkaisua, joka hyödyttää kaikkia ryhmän jäseniksi liittyneitä kuluttajia.

Vain kuluttaja-asiamies voi nostaa ryhmäkanteen ja toimia ryhmän edustajana.

Ryhmäkanne toimii ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä keinona. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi vaihtoehdoksi silloin, kun asiaa ei ole onnistuttu ratkaisemaan kuluttaja-asiamiehen ja yrityksen välisellä neuvottelulla.

Kuluttaja-asiamies kantaa ryhmäkanteen kuluriskin, jos kanne hävitään.