Suoraveloitus päättyy – tarkkaile postiasi

Kansallinen suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa. Kuluttajien kannattaa nyt seurata tarkasti laskuttajilta tulevaa postia, jotta laskuja ei jää vahingossa maksamatta.

Suomalaiset laskuttajat eivät EU-asetuksen mukaisesti enää tammikuun jälkeen tarjoa asiakkailleen aiemmin käytössä ollutta kansallista suoraveloitusta. Laskuttajat ovat voineet pankkien tarjoaman muuntopalvelun avulla muuttaa suoraveloitusasiakkaidensa laskutuksen e-laskuiksi ja suoramaksuiksi.

Suoramaksu vastaa toiminnallisuudeltaan käytöstä poistuvaa suoraveloitusta ja sopii niille kuluttajille, joille e-lasku ei ole realistinen vaihtoehto. Näihin kuluttajiin kuuluu muun muassa iäkkäitä, näkövammaisia ja laitospotilaita. Suoramaksu käy e-laskua paremmin myös niille kuluttajille, jotka eivät käytä verkkopankkia aktiivisesti tai joilla ei ole verkkopankkitunnuksia, tietokonetta tai riittäviä taitoja e-laskujen käsittelyyn.

Muuntopalvelua käyttäneiden laskuttajien on pitänyt lähettää asiakkailleen kirje, jossa kerrotaan laskutustavan muutoksesta e-laskuksi tai suoramaksuksi. Asiakkaille on myös pitänyt varata mahdollisuus reagoida muutosehdotukseen. Normaalisti laskutustapaa muuttavan yrityksen on saatava laskutustavan muutoksille asiakkaan aktiivinen hyväksyntä, mutta muuntopalvelu on kertaluonteinen poikkeus tästä pääsäännöstä. Muuntopalvelulla on haluttu turvata se, että suoraveloitusasiakkaiden laskutus jatkuu muutoksen yhteydessä ilman keskeytyksiä niin, että asiakkaan ei tarvitse itse tehdä mitään.

Kaikki laskuttajat eivät ole käyttäneet pankkien tarjoamaa muuntopalvelua. Tällaisten yritysten suoraveloitusasiakkaat saavat jatkossa paperilaskun. Kuluttajien kannattaakin seurata erityisen tarkasti laskuttajilta tulevaa postia, jotta laskuja ei jää vahingossa maksamatta.

Komissio on tehnyt tammikuun alussa muutosehdotuksen, jonka mukaan pankeilla olisi mahdollisuus jatkaa suoraveloitusten vastaanottamista elokuuhun saakka. Suomalaiset pankit ovat kuitenkin päättäneet pysyä alkuperäisessä aikataulussa ja päättää suoraveloituksen tammikuun lopussa. Päätös on ymmärrettävä, koska suoraveloitus päättyisi joka tapauksessa lähiaikoina ja lisäksi uudet tiedot saattaisivat aiheuttaa kuluttajille sekaannuksia ja ongelmia.