Kuitti

Säilytä yritykseltä saamasi kuitti. Kuitin avulla voit osoittaa maksaneesi tavaran tai palvelun. Voit kuitenkin valittaa tuotteesta myös ilman kuittia, jos tuotteessa on virhe.

Myyjän on tarjottava kuitti

Yrityksen on tarjottava sinulle kuitti käteisellä rahalla ja maksukorteilla tekemistäsi ostoksista kaikilla toimialoilla. Kuittia ei ole pakko tarjota ulkona tapahtuvassa tori- ja markkinamyynnissä.

Kuitista on käytävä ilmi muun muassa myyjän yhteystiedot, tavaran tai palvelun määrä ja luonne, hinta ja arvonlisävero.

Jos osto- tai takuukuitin materiaalina on käytetty lämpöpaperia, teksti voi hävitä ennen takuuajan päättymistä. Sinulla on oikeus saada takuun tiedot kirjallisesti tai sähköisesti niin, että tiedot muun muassa takuunantajasta ja takuun voimassaoloajasta  säilyvät saatavillasi.

Säilytä kuitti

Kuitilla tai tiliotteella voit osoittaa tehneesi maksun, jos yritys esimerkiksi laskuttaa jo maksamastasi hankinnasta. Ainakin suurimmista ostoksista kannattaa säilyttää kuitit ja tiliotteet kolmen vuoden ajan.

Luottokorttiostojen kuitit kannattaa säilyttää kolme vuotta sen jälkeen, kun luottoyhtiö on laskuttanut ostoksen. Kuitin säilyttäminen on erityisen tärkeää ulkomaanostoissa.

Voit valittaa tuotteen virheestä myös ilman kuittia

Osto- tai takuukuitin olemassaolo ei ole ratkaiseva tekijä, kun arvioidaan, kuuluuko vian korjaaminen yrityksen vastuulle vai ei. Sinulla on oikeus valittaa tuotteesta myös ilman kuittia, jos tuotteessa on virhe. Myyjä, maahantuoja ja/tai valmistaja voi olla vastuussa tuotteen virheestä riippumatta siitä, onko sinulla esittää kuittia ostoksestasi.

Esimerkiksi maksukorttitosite, tiliote tai myyjäliikkeen tarra tuotteen pakkauksessa voivat todentaa ostopaikan ja -ajan. Joskus tarvittavien tietojen osoittamiseen riittää se, että tuote kuuluu liikkeen myyntivalikoimaan ja voidaan muutenkin kohtuudella ajatella tuotteen ostetun kyseisestä liikkeestä.