Direktdebiteringen upphör – kontrollera din post

Den nationella direktdebiteringen upphör i slutet av januari. Konsumenterna bör nu vara uppmärksamma på post från faktureraren så att fakturor inte blir obetalda av misstag.

Efter januari erbjuder fakturerare i Finland enligt EU-förordningen inte längre sina kunder den nationella direktdebitering som tidigare använts. Fakturerare har med hjälp av den konverteringstjänst som bankerna erbjuder kunnat ändra sina direktdebiteringskunders fakturor till e-fakturor och direktbetalning.

Till sin funktion motsvarar direktbetalning direktdebiteringen som tas ur bruk och lämpar sig för de konsumenter för vilka e-faktura inte är ett realistiskt alternativ. Till dessa konsumenter hör bland annat äldre, synskadade och patienter i institutionsvård. Direktbetalning fungerar bättre än e-faktura också för de konsumenter som inte använder någon internetbank aktivt eller som inte har internetbankkoder, dator eller tillräckliga färdigheter för hantering av e-fakturor.

Fakturerare som har använt konverteringstjänsten har varit tvungna att skicka ett brev till sina kunder där man berättar om att faktureringssättet ändras till e-faktura eller direktbetalning. Kunderna ska också ha fått möjlighet att reagera på ändringsförslaget. I vanliga fall måste det företag som ändrar faktureringssätt få ett aktivt godkännande från sina kunder av att faktureringssättet ändras, men konverteringstjänsten är ett engångsundantag från denna regel. Syftet med konverteringstjänsten har varit att säkerställa att faktureringen av kunder med direktdebitering fortsätter utan avbrott när direktdebiteringen upphör så att kunden inte behöver vidta några åtgärder.

Alla fakturerare har inte använt den konverteringstjänst som bankerna erbjuder. Kunder med direktdebitering vid sådana företag kommer i fortsättningen att få en pappersfaktura. Därför bör konsumenterna nu vara särskilt uppmärksamma på post från faktureraren så att fakturor inte blir obetalda av misstag.

Kommissionen har i början av januari gjort ett ändringsförslag enligt vilket bankerna har möjlighet att fortsätta att ta emot direktdebiteringar till och med augusti. De finländska bankerna har dock beslutat att hålla sig till den ursprungliga tidtabellen och upphöra med direktdebitering i slutet av januari. Det är ett förståeligt beslut eftersom direktdebiteringen i varje fall kommer att upphöra inom en snar framtid och dessutom kunde ny information leda till förvirring och problem för kunderna.

Läs mer:
Olika betalningssätt
Kvitton
Direktdebiteringen upphör i januari, ibruktagandet av ersättande faktureringssätt går trögt (på finska), Meddelande fån Finansbranschens Centralförbund, Finlands Bank och Konkurrens- och konsumentverket 23.9.2013
Konsumentombudsmannen i Finland drog Elisa inför marknadsdomstolen för avgiftsbelagda pappersfakturor för telefonabonnemang, Meddelande från Konkurrens- och konsumentverket 18.6.2013
Kostnadsbelagda pappersfakturor ett fall för marknadsdomstolen (på finska), Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 5/2013
Övergången till e-faktura kräver konsumentens aktiva godkännande (på finska), Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 5/2013