Toimintaohjeet kuluttajille perintäyhtiö Alektumin periessä Westerfieldin ja MMBG:n saatavia

Westerfield AG ja MMBG AG (Media Marketing Business Group) ovat myyneet Suomessa kuluttajille puhelimitse muun muassa sukkia, partakoneenteriä ja vitamiinivalmisteita. Kuluttajien ilmoitusten perusteella Westerfield ja MMBG ovat markkinoineet kuluttajille ilmaista tuotepakkausta, jonka tilaus on kuitenkin kuluttajan yllätykseksi muuttunut maksulliseksi jatkotilaukseksi. Yritykset ovat myös lähettäneet kuluttajille maksullisia tuotteita, vaikka kuluttaja ei olisikaan suostunut väitettyyn tilaukseen. Koska asiakaspalvelu ei ole toiminut, tilauksia ei ole voinut peruuttaa, vaikka kuluttajilla olisi lain ja sopimuksen perusteella ollut siihen oikeus. Perintäyhtiö Alektum Oy perii nyt Westerfieldin ja MMBG:n saatavia omissa nimissään. Kuluttajien, jotka ovat saaneet perusteettoman maksuvaatimuksen, on syytä vastustaa vaatimusta kirjallisesti. 

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet vuodesta 2012 lähtien yli 4 000 ilmoitusta, jotka koskevat Westerfieldin ja MMBG:n tuotteiden harhaanjohtavaa markkinointia ja puutteellista asiakaspalvelua. Westerfieldin ja MMBG:n vastaavanlaisia saatavia on aiemmin perinyt perintätoimisto Gothia Oy. Koska tällöinkin saataviin liittyi poikkeuksellisen paljon epäselvyyksiä, kuluttaja-asiamies avusti vuonna 2015 kuluttajia menestyksellisesti lukuisissa oikeudenkäynneissä. Käräjäoikeus hylkäsi useita Gothian velkomuskanteita ja lisäksi Gothia peruutti itse lukuisia kanteita.

Myös Alektum Oy perii nyt Westerfieldin ja MMBG:n saatavia oikeusteitse. Koska perinnän kohteena oleviin saataviin liittyy edelleen merkittäviä epäselvyyksiä, kuluttaja-asiamies avustaa parhaillaan useita kuluttajia oikeudessa.  Riitautusten jälkeen useita kanteita on joko peruutettu tai hylätty.

Toimintaohjeet kuluttajille

Jos saat Alektumilta Westerfieldin ja MMBG:n tuotteiden tilaukseen perustuvan maksuvaatimuksen ja jos katsot vaatimuksen perusteettomaksi, toimi seuraavasti:

  1. Vastusta vaatimusta ja esitä sille perustelut. Esimerkiksi: ”Vastustan vaatimustanne. En ole tehnyt vaatimuksenne mukaista tilausta ” tai ” Vastustan vaatimustanne. En ole pystynyt käyttämään sopimukseen kuuluvaa peruutusoikeuttani myyjän asiakaspalvelun toimimattomuuden vuoksi. Tämän vuoksi ette voi vedota sopimukseen.” Lähetä vastaus Alektumille.
  2. Jos perintä jatkuu velan kiistämisestä huolimatta, vaadi Alektumia toimittamaan sinulle tilausta osoittava puhelinnauhoite. Pyydä Alektumia keskeyttämään perintä, kunnes nauhoite on toimitettu.
  3. Jos et saa Alektumilta nauhoitetta tai jos nauhoite ei osoita tilauksen syntyneen ja perintä jatkuu, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen myös siinä tapauksessa, että Alektum uhkaa oikeudellisilla toimilla tai saat haasteen käräjäoikeudesta. Pyydä käräjäoikeudelta vastausajan pidennystä tilanteen selvittämisen ajaksi.
  4. Dokumentoi kaikki velkojalle tekemäsi ja velkojalta saamasi yhteydenotot. Säilytä sähköpostit ja kirjaa puheluiden päivämäärät, osapuolet ja aihe. Nauhoita puhelusi, jos mahdollista.