Instruktioner för konsumenter när inkassobyrån Alektum driver in Westerfields och MMBG:s fordringar

Westerfield AG och MMBG AG (Media Marketing Business Group) har per telefon sålt bland annat strumpor, rakblad och vitaminpreparat till konsumenter i Finland. Utifrån konsumenternas anmälningar har Westerfield och MMBG marknadsfört en gratis produktförpackning till konsumenter men den beställningen har till konsumentens överraskning ändrats till en avgiftsbelagd tilläggsbeställning.  Företagen har även skickat avgiftsbelagda produkter till konsumenterna trots att konsumenten inte har gett sitt samtycke till den påstådda beställningen. Kundtjänsten har inte fungerat. Därför gick det inte att annullera beställningarna även om konsumenterna enligt lag och avtal har rätt att göra det. Inkassobyrån Alektum Oy driver nu in Westerfields och MMBG:s fordringar i sitt namn. Konsumenter som har fått ett felaktigt betalningskrav har skäl att skriftligt motsätta sig kravet. 

Konsumentmyndigheterna har sedan år 2012 fått mer än 4 000 anmälningar som gäller vilseledande marknadsföring av Westerfields och MMBG:s produkter samt bristfällig kundbetjäning. Westerfields och MMBG:s liknande fordringar har tidigare drivits in av inkassobyrån Gothia Oy. Eftersom det i anslutning till dessa fordringar även då förekom ovanligt mycket oklarheter, bistod konsumentombudsmannen år 2015 framgångsrikt konsumenter i flera rättegångar. Tingsrätten avvisade flera av Gothias talan på grund av fordran och dessutom återkallade Gothia själv flera talan.

Även Alektum Oy driver nu in Westerfields och MMBG:s fordringar på rättslig väg. Eftersom de fordringar som indrivningen gäller fortfarande är förknippade med betydande oklarheter, bistår konsumentombudsmannen som bäst flera konsumenter vid rättegångar.  Efter att fordringar har bestridits har flera talan på grund av fordran antingen återkallats eller avvisats.

Instruktioner för konsumenterna

Om du får ett betalningskrav av Alektum Oy, som grundar sig på en beställning av Westerfields och MMBG:s produkter och du anser att kravet är ogrundat, gör så här:

  1. Bestrid kravet och motivera det. Till exempel: ”Jag bestrider ert krav. Jag har inte gjort en beställning i enlighet med ert krav.” eller ”Jag bestrider ert krav. Jag har inte kunnat använda min avtalsenliga ångerrätt eftersom försäljarens kundtjänst inte har fungerat. Därför kan ni inte hänvisa till avtalet.” Skicka svaret till Alektum.
  2. Om indrivningen fortsätter trots att skulden har bestridits, kräv att Alektum skickar dig en samtalsinspelning som visar på en beställning. Be Alektum avbryta indrivningen tills inspelningen har levererats.
  3. Om du inte får en inspelning av Alektum eller om inspelningen inte visar att en beställning har gjorts och indrivningen fortsätter, ta då kontakt med konsumentrådgivningen. Kontakta konsumentrådgivningen även om Alektum hotar med rättsliga åtgärder eller tingsrätten har utfärdat en stämning mot dig. Be tingsrätten om att svarstiden förlängs medan en utredning av situationen pågår.
  4. Dokumentera alla dina kontakter med fordringsägaren och fordringsägarens kontakter med dig. Spara e-postmeddelandena och anteckna telefonsamtalens datum, parter och ämne. Spela om möjligt in dina samtal.