Tuomioistuinvirastolle huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi, että Tuomioistuinvirasto toimi hankintalain vastaisesti hankkiessaan suorahankintana työtuoleja Oulun oikeustalolle. Tuomioistuinvirasto havaitsi itse epäillyn hankintalain vastaisuuden toiminnassaan ja toi asian KKV:n tietoon.

Tuomioistuinvirasto oli järjestänyt vuonna 2022 kilpailutuksen uuden Ouluun valmistuneen oikeustalon toimitilakalusteista dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Työtuolit eivät sisältyneet kilpailutukseen. Ne päätettiin hankkia suorahankintana kahdelta dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä kalusteyritykseltä.

Hankinnoista ei tehty kirjallisia hankintapäätöksiä tai hankintasopimuksia. Kilpailuttamatta hankittujen työtuolien arvo oli noin 177 000 euroa. Hankintalain mukaan yli 60 000 euron arvoiset tavarahankinnat tulee kilpailuttaa ja jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutettava.

Tuomioistuinviraston sisäisessä selvityksessä todettiin, ettei hankinnalle ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. Hankintaan päädyttiin, koska alkuperäisen kilpailutuksen pohjana käytetty kalusteluettelo oli ollut puutteellinen. Erillistä kilpailutusta ei Tuomioistuinviraston mukaan enää voitu järjestää rakennushankeen valmistumisaikataulussa.

KKV katsoi, että kyse on ollut kielletystä suorahankinnasta, eikä hankintaan soveltunut mikään hankintalain mukainen suorahankintaperuste.

”Dynaamista hankintajärjestelmää käytettäessä on huomioitava, että hankinnat on kilpailutettava järjestelmään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken hankinnan arvosta riippumatta.”

Johtava asiantuntija Anni Vanonen

KKV antoi Tuomioistuinvirastolle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Lisätietoja 

Anni Vanonen

Johtava asiantuntija