Många konsumenter har problem med Helpdor som erbjuder tjänster för hemmet

Helpdor Oy erbjuder renoveringar, underhållsarbeten och andra tjänster för hemmet. Företagets verksamhetssätt har fått många konsumenter att förlita sig på konsumentmyndigheternas hjälp. Konsumenterna har till exempel inte fått den tjänst de beställt och inte heller fått tillbaka de pengar de betalat i förskott.  Konsumentombudsmannen har utrett problemen och krävt ändringar i Helpdors verksamhet, men förhandlingarna har ännu inte lett till önskat resultat.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har sedan år 2018 kontaktats cirka 200 gånger angående problem som gäller Helpdor. Tiotals fall har framskridit till Konsumenttvistenämnden.

"I fallen upprepas att den överenskomna tjänsten inte har utförts, att pengar som betalats i förskott inte returnerats trots löften och att det är mycket svårt att få kontakt med företaget. För konsumenterna är situationen mycket svår"

Anne Lemponen, gruppchef vid KKV:s konsumentrådgivning

Om man har stött på problem med företaget och till exempel betalat i förskott för en tjänst som inte har utförts, lönar det sig alltid att först reklamera till företaget och kräva tillbaka pengarna. Klagomålet kan göras till exempel med hjälp av KKV:s reklamationstjänst.

"Även detta fall visar att det lönar sig att vara på sin vakt med förskottsbetalningar när man till exempel ska beställa en renoveringstjänst. Tumregeln är att det lönar sig att betala för arbetet först när det är gjort."

Anne Lemponen

Om förskottsbetalningen har gjorts med kreditkort kan man förutom av säljaren även kräva ersättning av kreditgivaren. Du kan vända dig till kreditgivaren i en situation där ett företag inte levererar tjänsten, det har fakturerats fel eller om det i tjänsten finns ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala en större summa än den som har betalats till kreditbolaget.

Konsumenter som inte har lyckats sköta sina ärenden med Helpdors kundservice kan kontakta konsumentrådgivningen.

Flera brister i Helpdors verksamhetssätt

Helpdors verksamhetssätt grundar sig på att man på ett ställe kan beställa många slags olika tjänster som Helpdors avtalsparter utför runt om i landet. Bakom problemen ligger bland annat att Helpdor ser sig som en förmedlare av tjänster och inte som en säljare.

 

”Det ska alltid vara klart för konsumenten med vem avtalet ingås. Utgångspunkten är att den instans med vilken konsumenten förhandlar om avtalet och har kontakt är säljare. Säljaren kan inte frånsäga sig sitt ansvar genom att enbart framträda som förmedlare eller upprätthållare av en plattform.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen har krävt att Helpdor förtydligar sitt tillvägagångssätt så att det är klart för konsumenten om Helpdor är säljare eller förmedlare. När ett avtal ingås på nätet eller per telefon ska konsumenten få den beställningsbekräftelse som förutsätts i lagen. Konsumenten ska också informeras om bland annat ångerrätten och dess användning. Helpdor ska se till att förfarandet för återbetalning av förskottsbetalningar fungerar.

Helpdor måste också korrigera sin otydliga prissättning. Innan avtalet ingås ska man ange tjänstens totalpris eller grunderna för prissättningen. Helpdor ska säkerställa att företaget inte ger en felaktig, förmånligare bild av tjänsternas priser. Konsumentombudsmannen anser också att Helpdors ångeravgift på 25 procent och plattformsavgift på 20 procent är oskäliga avtalsvillkor som ska slopas.

Konsumentombudsmannens förhandlingar med företaget fortsätter. Helpdor har lovat korrigera sin verksamhet senast den 8 mars.