Valokuitumarkkina käy kuumana – kuluttaja-asiamies puuttui kahden yrityksen toimintatapoihin ja laati ohjeistuksen koko alalle

Kuluttaja-asiamies on valvonut valokuituliittymien sopimusehtoja ja markkinointia aktiivisesti keväästä 2022 lähtien. Valokuitunen Oy ja Valoo Täyskuitu -palvelua tarjoava Adola Oy ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta luvanneet korjata toimintatapojaan. Valvontatoimien pohjalta kuluttaja-asiamies on myös julkaissut ohjeistuksen koko alalle, jotta yritykset osaavat huomioida kuluttajansuojan vaatimukset paremmin.

Valokuitusopimuksissa haasteellista on erityisesti se, että tilatessaan valokuituliittymän kuluttaja ei välttämättä tiedä, tullaanko sitä rakentamaan.

”Valokuituliittymän tilaussopimuksille on tyypillistä hankkeen epävarmuus, mikä sysää riskejä kuluttajan harteille. Jotta sopimus on kohtuullinen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla tasapainossa. Siksi myös yrityksen velvoitteista on sovittava mahdollisimman tarkasti.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies kehottaa valokuituyrityksiä perehtymään KKV:n verkkosivuilla toukokuussa 2023 julkaistuun ohjeistukseen ja tarvittaessa korjaamaan sopimusehtojaan, ehtokäytäntöjään ja markkinointiaan. Kuluttaja-asiamies tulee jatkossakin seuraamaan valokuitumarkkinoiden toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Ohjeistuksen pohjana Adolan ja Valokuitusen valvontatapaukset

Vuoden 2022 aikana kuluttaja-asiamies selvitti erityisesti Adolan ja Valokuitusen sopimusehtojen ja markkinoinnin ongelmia. Adola ei sopimusehdoissaan määritellyt yritystä sitovan rakentamispäätöksen ajankohtaa eikä liittymän toimituksen lopullista takarajaa.

Kuluttaja-asiamies piti myös molempien yritysten soveltamia purkumaksulausekkeita kohtuuttomina, sillä ne mahdollistivat täyttä liittymismaksua vastaavan purkumaksun veloittamisen jo ennen yrityksen sitovaa rakentamispäätöstä. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan purkumaksujen kohtuullisuutta tulee arvioida eri perustein ennen rakentamispäätöstä ja sen jälkeen. Ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta voi veloittaa purkumaksuna ainoastaan välittömästi tilauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, eli esimerkiksi hallinnolliset käsittelykulut.

Palvelun kokonaishintaa ei saa peitellä

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita molempien yritysten markkinoinnissa. Valoo Täyskuitu -liittymää markkinoitiin näkyvästi 0 euron hintaisena. Markkinoinnissa ei kuitenkaan annettu tietoa tarjouksen ehdollisuudesta eikä edellytetyn määräaikaisen laajakaistapalvelun kuukausi- ja kokonaishinnasta.

Myöskään Valokuitusen tarjoaman palvelun lopulliseen kokonaishintaan vaikuttavat tekijät eivät käyneet riittävän selvästi ilmi kaikesta yrityksen hintamarkkinoinnista. Jos palvelun markkinoinnissa annetaan hintaa koskevia tietoja, tulee aina kertoa myös palvelun lopullinen kokonaishinta tai jos se ei ole mahdollista, kokonaishinnan määräytymisen perusteet.

Sekä Adola että Valokuitunen sitoutuivat toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset.