Yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelyaikaa on pidennetty väliaikaisesti

Kilpailulain väliaikainen muutos, jolla pidennetään yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelyaikaa, on tullut voimaan 20.10.2020. Säännöstä sovelletaan takautuvasti 2.7.2020 jälkeen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitettuihin yrityskauppoihin. Laki on voimassa 31.10.2020 asti.

Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä toisen vaiheen käsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti

Toisen vaiheen käsittelyn määräaika on tavallisesti 69 työpäivää. Käsittelyn määräaikaa pidennettiin väliaikaisesti 92 työpäivään koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi. Väliaikainen muutos ei koske yrityskauppojen ensimmäisen vaiheen käsittelyaikaa, jonka pituus on 23 työpäivää.

Kilpailulakiin esitettiin kesäkuussa koronaviruspandemian vuoksi väliaikaista muutosta, jolla KKV:lle ilmoitettavien yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin noin kuukaudella. Hallitus antoi 2.7.2020 täydentävän esityksen, jossa ehdotettiin, että käsittelymääräaikaa pidentävää säännöstä sovelletaan takautuvasti 2.7.2020 jälkeen KKV:lle ilmoitettaviin yrityskauppoihin.

Eduskunta hyväksyi lain 25.9.2020 ja se tuli voimaan 20.10.2020. Lakia sovelletaan takautuvasti yrityskauppoihin, jotka on ilmoitettu KKV:lle 2.7.2020 jälkeen. Laki on voimassa 31.10.2020 asti.

Lue lisää:

Lisätietoja:
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162.
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.