KKV:n vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu

Vastuullisuusraportissa on konkreettisia esimerkkejä viime vuonna kuluttajien ja kansantalouden hyväksi tehdystä työstä ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään.

"Vastuullisuus osa kaikkea toimintaamme, päivittäisestä viranomaistyöstä pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun. Käytämme resurssimme niin, että tuotamme mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä."

pääjohtaja Kirsi Leivo

Vuonna 2023 KKV esimerkiksi tehosti kartellien paljastamista uusilla menetelmillä sekä esti useita haitallisia yrityskauppoja. Kuluttaja-asiamiehen työssä näkyivät esimerkiksi sähkösopimusten merkittävät hinnankorotukset ja asiakaspalvelun toimimattomuus. Kuluttaja-asiamies puuttui yritysten markkinoinnissa käyttämiin epäselviin ympäristöväittämiin.

Viime vuonna KKV:n tutkimustoiminta keskittyi esimerkiksi raideliikenne-, apteekki-, rahapeli- ja taksimarkkinoihin sekä julkisiin hankintoihin. Laajoihin aineistoihin perustuvat tutkimukset auttavat kehittämään markkinoita kuluttajien ja kansantalouden hyödyksi.

Raporttiin on avattu KKV:n strategiaa, arvoja, kehittämishankkeiden tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantaa.