Kuluttaja-asiamies päivitti kuluttajaluottojen tarjoamista koskevan linjauksen

Kuluttaja-asiamiehen linjaus Kuluttajaluottojen tarjoaminen on päivitetty. Uusitussa linjauksessa on otettu huomioon kuluttajansuojalain muutokset sekä uusin oikeuskäytäntö ja kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytäntö. Linjauksen tavoitteena on tukea yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla.

Kuluttaja-asiamiehen päivitetyssä linjauksessa on huomioitu muun muassa luottojen hintasääntelyä koskevat muutokset. Lisäksi linjauksessa on täsmennetty luottokustannusten ja todellisen vuosikoron käsitettä sekä ennen luottosopimuksen tekemistä annettavia tietoja.

Linjaukseen on odotettavissa päivitystarpeita myös tulevina vuosina. Muutoksia tuovat muun muassa kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen sekä valmisteilla oleva positiivinen luottorekisteri. Lisäksi markkinaoikeudessa on vireillä juttu luottojen hintasääntelyn rikkomisesta.

Linjauksen tavoitteena on tarjota yrityksille ohjeistusta ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja käytäntöön soveltamisesta, jolloin ne voivat varmistaa oman toimintansa lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen.

”Luotot ovat monimutkaisia tuotteita, jotka sisältävät velkaantumisriskin. Siksi on tärkeää, että luotonantajat antavat luotoista asianmukaiset tiedot selkeällä tavalla niin, että kuluttajalla on mahdollisuus saada oikea kuva luoton kokonaiskustannuksista”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, lain valmisteluasiakirjoihin ja oikeuskäytäntöön. Niissä esitetään myös kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja. Linjaus on kuluttaja-asiamiehen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Kuluttajaluottojen tarjoaminen