Kuluttajavinkki: Autokauppiaalla on virhevastuu käytetystä autosta – Korjauksesta voi silti joutua maksamaan

Autokauppaan mennessä kannattaa pitää pää kylmänä. Muista, että vanha auto ei ole uusi, vaan korjauskuluihin on syytä varautua. Myös silloin kun autossa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, korjauskuluja voidaan jakaa myyjän ja ostajan kesken, jos auton arvo nousee korjauksen seurauksena selvästi alkuperäistä korkeammaksi.

Mitä enemmän autolla on ajettu ja mitä vanhempi se on, sitä suurempi osuus korjauskuluista jää ostajan vastuulle.

Pyydä myyjää kirjaamaan kaikki sovitut asiat kauppakirjaan ja tarkista auton huoltokirjasta kaikki autolle tehdyt huollot. Tarkista myös, onko jakohihna vaihdettu. Jakohihnan hajoamisesta voi aiheutua kalliit moottorinkorjauskulut.  Muista, että kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia.

Takuu on vapaaehtoinen myyjän antama lisäetu, myyjällä on virhevastuu auton virheistä

Autoa hankkiessa on hyvä tietää, että takuu on eri asia kuin virhevastuu. Takuu on myyjän, maahantuojan tai valmistajan myöntämä vapaaehtoinen lisäetu. Sen kesto ja kattavuus määräytyvät takuuehtojen perusteella. Käytetyille autoille ei takuuta aina myönnetä.

Vaikka autolle ei olisi annettu takuuta tai takuu olisi jo päättynyt, myyjä vastaa silti autossa ilmenevistä kuluttajansuojalaissa tarkoitetuista virheistä.

Myyjäliike ei voi yksipuolisesti omilla ehdoillaan rajoittaa lakisääteistä virhevastuuta. Virhetilanteessa arvioidaan tapauskohtaisesti, onko auto vastannut kunnoltaan sitä, mitä vastaavalta autolta voidaan perustellusti odottaa.

Virhevastuuaika määrittyy oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Auton kestoikään vaikuttavat auton ajomäärä, käyttöolosuhteet sekä se, kuinka autoa huolletaan ja hoidetaan. Ostajalla on vastuu auton asianmukaisesta käytöstä.

Yksityishenkilön autoa myyvä liike vastaa virheistä

Jos ostat auton toiselta yksityishenkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Yksityishenkilön omistama auto voi kuitenkin olla autoliikkeen myytävänä esimerkiksi myyntitilisopimuksen tai muun välityssopimuksen perusteella. Silloin autoliike hoitaa sopimusneuvottelut ja muut kaupankäyntiin liittyvät asiat suoraan ostajan kanssa.

Tällaisessa tilanteessa välittäjänä toiminut autoliike vastaa auton mahdollisista virheistä. Jos autossa on vikaa, voit valittaa siitä suoraan välittäjänä toimineelle autoliikkeelle.

Tee virheilmoitus viivyttelemättä automyyjälle

Kun käytetty auto on ostettu autoliikkeeltä, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Jos jokin kaupassa menee pieleen, ota aina ensin yhteys auton myyjään. Reklamaatioapuri-sovellus auttaa kirjallisen valituksen laatimisessa myyjälle. Sovellus tarjoaa myös tietoa kuluttajan oikeuksista ja antaa neuvoja yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.