Sähkön hintoja kannattaa vertailla vaikka edulliset tarjoukset ovatkin vähissä

Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä on ollut viime aikoina poikkeuksellisen korkealla ja monien kuluttajien sähkölaskut ovat syksyn jälkeen selvästi kallistuneet. Oman sähkösopimuksen hinnan määräytymisen ehtoihin kannattaa tutustua viimeistään nyt, vertailla eri sähkönmyyjien hintoja ja tarvittaessa kilpailuttaa sopimus. Sähköstä maksettava lopullinen summa muodostuu sähköenergian hinnan lisäksi myös siirtohinnasta ja sähköverosta, joita ei voi kilpailuttaa. 

Vaikka tilanne sähkömarkkinoilla on sähkön hinnannousun osalta poikkeuksellinen, se ei oikeuta myyjää menettelemään sopimussuhteessa kuluttajan kanssa millä tavalla tahansa. Mikäli sähkönmyyjä esimerkiksi muuttaa yksipuolisesti määräaikaisen sopimuksen ehtoja kuluttajalle epäedullisemmiksi, kannattaa asiasta reklamoida ja pyrkiä sopimaan asia.

Pörssihintaan suoraan sidotut spot-sopimukset

Erityisen suuria lisälaskuja on tullut niille sähkönkäyttäjille, joilla on ollut sähkön pörssihintaan suoraan sidottu ns. spot-sopimus, jolloin kuluttaja maksaa joka tunnilta erikseen kulutuksen ja pörssisähkön hinnan mukaan.

Sähkömarkkinoilla pörssisähkösopimus on perinteisesti ollut pitkällä aikavälillä sähkönkäyttäjälle edullisin vaihtoehto. Nyt tähän sääntöön ei ole enää voinutkaan luottaa – ainakaan jos sähkönkäyttäjä ei ole voinut siirtää kulutustaan sähköpörssin edullisiin tunteihin.  Jos käytät pörssisähköä, seuraa hintakehitystä ja arvioi kannattaako vaihtaa sopimus hinnaltaan vakaampaan vaihtoehtoon.

Määräaikaiset pörssihintaiset sähkönmyyntisopimukset

Pörssihintaisia sähkönmyyntisopimuksia on tehty myös määräaikaisina, jolloin sopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia sopijapuolia koko määräajan. Tämän hetkisessä markkinatilanteessa voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena, että myyjä antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaihtaa määräaikaisen pörssisähkösopimuksensa esimerkiksi johonkin toiseen myyjän tarjoamaan sopimukseen. Pörssihintaisissa sopimuksissa hintariski on kuluttajalla, jolloin huomattava hintojen nousu voi johtaa hänen kannaltaan kohtuuttomaan tilanteeseen.  Myyjällä ei tällaisessa tilanteessa voida katsoa olevan perustetta estää kuluttajaa vaihtamasta sopimusta.

Kiinteällä hinnalla tehdyt määräaikaiset sopimukset

Kiinteällä hinnalla tehty määräaikainen sopimus on kuluttajan kannalta turvallinen, koska siinä hinta säilyy samana koko sopimuskauden, esimerkiksi 1–2 vuotta. Sähkön pörssihinnan vaihtelut eivät siten vaikuta määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten kuluttajahintoihin. Hintariskin kantaa näissä sopimuksissa myyjä, jolla on mahdollisuus suojata sähkönhankintansa sähköpörssin hintapiikkien varalta.

Tämänhetkisessä markkinatilanteessa kaikki sähkönmyyjät eivät kuitenkaan tarjoa määräaikaisia sopimuksia. Niilläkin myyjillä, joilla on määräaikaisia sopimuksia tarjolla, hintataso on nyt varsin korkea. Asiantuntijat ovat arvioineet, että sähkön pörssihinta kääntyisi laskuun joko keväällä tai viimeistään ensi kesänä. Kuluttajan kannalta edullisin aika tehdä pitkä määräaikainen sopimus saattaisi tällöin olla vasta, kun hintataso määräaikaisissa sopimuksissa kääntyy laskuun.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

Monet sähkönmyyjät ovat viime aikoina korottaneet myös toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimustensa hintoja, jotka ovat siten seuranneet sähköpörssin kohonnutta hintatasoa. Jos saat myyjältä ilmoituksen sopimustasi koskevasta hinnankorotuksesta, korotus voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Tällöin kannattaa tarkistaa esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi -palvelusta, onko tarjolla hinnaltaan edullisempia sähkösopimuksia. Jos sopiva uusi sopimus löytyy, sen voi yleensä saada voimaan noin kahdessa viikossa ottamalla yhteyttä myyjään.

Sähkönmyyjällä velvollisuus kertoa ostajalle sähkösopimuksen kustannukset ja riskit

Suuret hinnanvaihtelut näyttävät tulleen jäädäkseen sähkömarkkinoille muun muassa siksi, että kasvava osa sähkön tuotannosta on sääriippuvaista, esimerkiksi tuulivoimaa. Sopimusta tehdessä kannattaa miettiä, luottaako enemmän vakaaseen hinnoitteluun valitsemalla esimerkiksi kiinteähintaisen määräaikaisen sopimuksen vai onko valmis ottamaan enemmän riskiä tekemällä pörssihintaisen sopimuksen.

Myös silloin, kun sähkönmyyjä tarjoaa sopimusta esimerkiksi puhelinmyynnissä, kannattaa sopimuksen hinnoittelurakenne ja siihen liittyvät mahdolliset hyödyt ja riskit käydä myyjän kanssa huolellisesti lävitse. Myyjällä on yleensäkin velvollisuus kertoa markkinoinnissaan sähkösopimustensa keskeiset ominaisuudet ja sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää lisäksi erityisesti, että ”loppuasiakkaat saavat myyjiltä täydelliset tiedot spot-sopimusten tarjoamista mahdollisuuksista, kustannuksista ja riskeistä.”

Sähkösopimukseen liittyvissä ongelmatilanteissa käänny sähkönmyyjän puoleen ja pyri sopimaan asia. Jos reklamaatiosi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä KKV:n kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.