Valvontakampanja: autokouluissa markkinoidaan luottoja puutteellisin tiedoin

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot toteuttivat syksyllä 2021 yhteisen kampanjan selvittääkseen, miten autokoulut markkinoivat luottoja kuluttajille. Havaintojen mukaan luottomainontaa on lähinnä autokoulujen verkkosivuilla ja usein luoton tiedoista ei kerrota riittävällä tavalla.

Valvontakampanjan tavoitteena oli kerätä havaintoja autokoulujen markkinoimista luotoista ja luoda tilanteesta kokonaiskuvaa. Aluehallintovirastot keräsivät tietoa omilta alueiltaan syksyllä 2021.

Alueiden välillä oli eroja siinä, kuinka suuri osa autokouluista markkinoi luottoja. Mainonnassa oli kuitenkin laajasti puutteita lainmukaisten tietojen ilmoittamisessa. Usein tiedot olivat hajallaan linkkien takana. Markkinoinnissa ei aina kerrottu selvästi luottotyyppiä ja tietoja luoton rahoittajasta.

Mitä luottomainoksessa tulee kertoa?

Jos mainoksessa ilmoitetaan yksittäinen luottoa koskeva tieto, esimerkiksi kuukausierän suuruus, myös muut lain vaatimat tiedot on annettava samassa yhteydessä. Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa korko, muut luottokustannukset, todellinen vuosikorko sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä. Tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Tiedot on annettava selkeästi, näkyvästi ja tiiviinä kokonaisuutena eikä niitä saa ripotella esimerkiksi eri puolille verkkosivuja. Kuluttajan on nähtävä kaikki tiedot vaivattomasti yhdellä kertaa ja voitava hahmottaa kokonaiskuva tarjotusta luotosta helposti.

Monesta kampanjassa tarkastellusta luottomainoksesta puuttui esimerkiksi tieto luoton todellisesta vuosikorosta. Todellinen vuosikorko on kuluttajalle tärkeä tieto, sillä sen avulla on mahdollista vertailla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Luottojen ehdoissa eroja – vertailu tärkeää

Autokoulujen markkinoimien luottojen kustannuksissa on havaintojen mukaan eroja.

”Ajokortin rahoittaminen luotolla on riski, jota kannattaa punnita tarkkaan, kuten lainanottoa yleensäkin. Jos päätyy ottamaan lainaa, kannattaa vertailla vaihtoehtoja huolella, jotta välttyy turhan suurilta kuluilta”, muistuttaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Havaintojen perusteella luottoja markkinoidaan luoton hakemisen nopeudella ja helppoudella. Kuluttaja-asiamies painottaa, että kuluttajan on aina saatava harkita lainan ottamista rauhassa ilman asiatonta painostusta tai houkuttelua.

Yhteisillä valvontakampanjoilla pitkät perinteet

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot ovat tehneet yhteisiä valvontakampanjoita vuodesta 1993. Vuoden 2019 valvontakampanjassa tarkasteltiin autojen ja muiden liikennevälineiden rahoittamiseksi tarjottujen luottojen markkinointia ja vuoden 2020 valvontakampanjassa remonttipalveluiden rahoittamiseksi tarjottujen luottojen markkinointia. Myös näiden kampanjoiden yhteydessä havaittiin puutteita luottojen mainonnassa annettavissa tiedoissa.

Lisää aiheesta:
Kuluttaja-asiamiehen linjaus kuluttajaluottojen tarjoamisesta