Yrityskauppavalvonnan uusi sitoumusohje julkaistu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut verkkosivuillaan ohjeen hyväksyttävistä sitoumuksista yrityskauppavalvonnassa. 

KKV on julkaissut verkkosivuillaan kokoelman ohjeita yrityskauppavalvonnasta. Kokoelmaan on lisätty uusi ohje hyväksyttävistä sitoumuksista yrityskauppavalvonnassa. 

Sitoumusohjeessa kuvataan aiempaa yksityiskohtaisemmin ehdollista yrityskauppapäätöstä edeltävien sitoumusneuvotteluiden eri vaiheita ja käytäntöjä, joita virasto noudattaa arvioidessaan sitoumusten hyväksyttävyyttä ja niiden noudattamista. Ohjeessa käsitellään tarkemmin etenkin liiketoiminnan myyntiä vaativia luovutussitoumuksia, jotka ovat viraston käytännössä ensisijaisia. 

Ohjeen tarkoituksena on sujuvoittaa sitoumusneuvotteluja ja lisätä yritysten ja yrityskauppoja hoitavien juristien tietoisuutta hyväksyttävistä sitoumuksista ja sitoumusneuvotteluista. Ohjeen avulla yritykset voivat myös paremmin arvioida vaihtoehtoisten sitoumusratkaisujen sisältöä ja toteuttamisedellytyksiä jo yrityskauppojen suunnitteluvaiheessa. 

Kilpailulain mukaan sitoumukset ovat ensisijainen tapa ratkaista KKV:lle ilmoitetusta yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat. Mikäli kilpailuongelmat voidaan välttää yrityskaupan ilmoittajan ehdottamilla sitoumuksilla, KKV:n tulee määrätä sitoumukset noudatettavaksi ja hyväksyä yrityskauppa ehdollisena. Mikäli ilmoittaja ei esitä sitoumuksia tai sitoumusehdotus on riittämätön, KKV:n on esitettävä markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämistä. Yrityskaupan osapuolet voivat myös perua KKV:lle ilmoitetun yrityskaupan missä tahansa käsittelyn vaiheessa, jolloin asian käsittely virastossa raukeaa. 

Lisätietoja: 

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö