Tietojenvaihto kattohuopamarkkinoilla

Diaarinumero: 1011/61/2002

Osapuolet

Icopal Oy / Katepal Oy / Lemminkäinen Oyj / Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Tiedotteet 

 • Tiedote 28 / 14.11.2002

  Kilpailuvirasto käynnisti tänään yllätystarkastukset kattohuopa-alalla toimivien kattourakoitsijoiden ja tukkumyyjien toimitiloihin. Tarkastuksiin antoivat aiheen viraston tekemät selvitykset, jotka viittasivat markkinoiden jakamiseen sekä hinta- ja tarjousyhteistyöhön yritysten kesken.

  Tarkastusaineiston analysoinnin ja tarvittavien lisäselvitysten hankkimisen odotetaan kestävän useita kuukausia, joten johtopäätöksiä mahdollisesta kilpailunrajoituslain rikkomisesta ei voida vielä tehdä.

  Kartellien vastainen taistelu on kansainvälisesti tarkastellen kilpailuviranomaisten keskeistä toiminta-aluetta. Esimerkiksi EU:n komissio on puuttunut viime vuosina aktiivisesti kartelliepäilyihin. Kilpailuvirasto on niin ikään tehostanut kartellien vastaista toimintaansa.

  Lisätietoja:
  Johtaja Kirsi Leivo

 • Tiedote 5 / 29.3.2006

  Kilpailuvirasto epäilee eräiden kattohuopa-alalla toimivien yritysten vaihtaneen keskenään tietoja kilpailua rajoittavassa tarkoituksessa. Tutkimuksen tulokset on toimitettu tänään kommentoitaviksi kilpailunrajoituksista epäillyille Lemminkäinen Oyj:lle, Icopal Oy:lle, Katepal Oy:lle ja Rakennusteollisuus RT ry:lle.

  Virasto päättää asian viemisestä markkinaoikeuteen yritysten kuulemisen jälkeen. Aikaa vastineiden antamiselle on varattu huhtikuun loppuun asti.

  Lisätietoja:
  Apulaisjohtaja Rainer Lindberg
  Erikoistutkija Saara Vahvaselkä

 • Tiedote 5 / 16.2.2007

  Kilpailuvirasto on todennut selvityksissään, että kattohuopa-alan kolme suurinta yritystä – Icopal Oy, Katepal Oy ja Lemminkäinen Oyj – sekä Rakennustuoteteollisuus RTT ry syyllistyivät pääasiassa vuosina 1996–2001 kansallisissa ja EU:n kilpailusäännöissä kiellettyyn tietojenvaihtoon.

  Virasto ei kuitenkaan vie asiaa markkinaoikeuteen, koska vuosina 1996–2001 voimassa olleen kilpailunrajoituslain soveltuminen myyntitietojen vaihtoon oli jossain määrin epäselvää. Yhteisön kilpailuoikeuden näkökulmasta yhtiöiden menettely oli selkeästi kiellettyä. Kilpailuvirastolla ei kuitenkaan ole toimivaltuuksia esittää seuraamusmaksua EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesta menettelystä ennen kilpailunrajoituslain uudistusta 1.5.2004. Seuraamusmaksun esittämättä jättämiseen vaikutti myös se, että yritykset muuttivat oma-aloitteisesti kilpailua rajoittanutta menettelyään jo ennen viraston tutkimusten käynnistymistä.

  Yritykset toimittivat RTT:lle kuukausittain yksityiskohtaisia myyntitietoja, joista yhdistys laati myyntitilastot ns. Bitumikateryhmälleen. Tilastoista kävivät ilmi mm. kilpailijoiden yksityiskohtaiset myynti- ja markkinaosuustiedot kuukausittain. Tietojenvaihtoon osallisten yritysten yhteenlaskettu markkinaosuus jälleenmyynnistä rautakaupoissa oli tarkasteluajanjaksona yli 90 %. Urakointisektorilla vastaava luku oli noin 70 %.

  Nykyisin voimassa olevien kilpailusääntöjen ja niihin perustuvan oikeuskäytännön mukaan kilpailijoiden välinen luottamuksellisten ja kilpailun kannalta kriittisten tietojen vaihtaminen on kiellettyä. Tietojenvaihdon vaikutukset kilpailuun voivat olla erityisen vahingollisia kattohuopamarkkinoiden kaltaisilla keskittyneillä oligopolimarkkinoilla, joilla tietojenvaihto voi mahdollistaa kilpailijoiden toiminnan koordinoinnin ja kilpailukäyttäytymisen yhdenmukaistamisen. Tästä syystä kilpailijoiden välinen tietojenvaihto kuuluu Kilpailuviraston keskeisiin valvontakohteisiin.

  Viraston päätös asiasta

  Lisätietoja:
  erikoistutkija Saara Vahvaselkä,
  tutkimuspäällikkö Arttu Juuti,
  johtaja Kirsi Leivo