Asunnon kunnon selvitysmenetelmiä

Asunnon kunnon selvittämiseen on erilaisia menetelmiä, joiden kohteet, laatijat, tarkoitus ja raportointi vaihtelevat.

 • Kohteet

  • asuinkiinteistöt
  • liikekiinteistöt
  • toimistokiinteistöt
  • palvelukiinteistöt
  • teollisuuskiinteistöt

  Tarkoitus

  kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnon selvittäminen

  Laatija

  työryhmä (rakennus ja talotekniset asiantuntijat), esim. pätevöitynyt kuntoarvioija (PKA)

  Raportti

  Määrämuotoinen kirjallinen raportti, johon liitetään kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma.

  Menetelmät

  Aistinvaraiset, kokemusperäiset  ja rakennetta rikkomattomat menetelmät, käyttäjien haastattelut, energiatalouden selvitys

   

 • Kohteet
  asuinkiinteistöt
  liikekiinteistöt
  toimistokiinteistöt
  palvelukiinteistöt
  teollisuuskiinteistöt

  Tarkoitus
  yksittäisen rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkimus – tavoitteena saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion aiheuttaja

  Laatija
  rakennus- ja talotekniset asiantuntijat, laboratoriot

  Raportti
  kirjallinen raportti, johon liitetään toimenpide-ehdotus suunnittelun ja uusimisen tai  korjaamisen lähtötiedoiksi

  Menetelmät
  usein rakennetta rikkovia, apuna käytetään mm. rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa ja analysointia sekä erilaisia mittauksia

   

 • Kohteet
  omakotitalot
  osakehuoneistot

  Tarkoitus
  tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista,
  vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä
  sekä toimenpide-ehdotuksista

  Laatija
  rakennustekninen asiantuntija, esim. asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)

  Raportti
  kirjallinen raportti (ei sisällä kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa)

  Menetelmät
  pääosin aistinvaraiset, kokemusperäiset  ja rakennetta rikkomattomat menetelmät, käyttäjien haastattelut, sisältää kosteusmittauksia ja vähäisiä rakenteiden avauksia

   

 • Kohteet
  asuinkiinteistöt
  liikekiinteistöt
  toimistokiinteistöt
  palvelukiinteistöt
  teollisuuskiinteistöt

  Tarkoitus
  yksittäisen ongelman tai vaurion syyn ja laajuuden selvittäminen

  Laatija
  kartoituksiin perehtyneet asiantuntijat, esim. pätevöitynyt kosteuden mittaaja (PKM)

  Raportti
  kirjallinen kartoitusraportti, jossa tarvittaessa piirustusliitteet ongelman esiintymisestä ja pitoisuuksista

  Menetelmät
  mittaukset mittalaitteilla, tarvittaessa laboratoriotutkimuksia