Remontin virheet

Jos remontin valmistuminen viivästyy selvästi, voit vaatia sopimukseen kirjattua viivästys- tai vakiokorvausta. Jos työn laatu ei ole ammattitaitoista, sinulla on oikeus olla maksamatta virheellisen työn osuus, kunnes virhe on korjattu tai muusta hyvityksestä on sovittu.

 • Jos remontin valmistuminen viivästyy, voit

  • vaatia työn loppuunsaattamista
  • siirtää viivästyneen työn hinnan osuuden maksettavaksi, kunnes työ on valmis
  • tietyin edellytyksin purkaa sopimuksen
  • vaatia vahingonkorvausta.

  Sinulla on oikeus olla maksamatta viivästyneen työn osuus, kunnes hyvityksestä on sovittu ja työ on tehty valmiiksi. Vaikka sinun ei tarvitse osata arvioida pidätettävää summaa tarkalleen oikein, tulee sen olla järkevässä suhteessa viivästykseen.

  Olennainen viivästys voi oikeuttaa sinut myös purkamaan sopimuksen. Sinun tulee kuitenkin yleensä ensin antaa urakoitsijalle kohtuupituinen lisäaika työn tekemiseksi loppuun. Jos viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa, lisäaikaa työn tekemiselle ei tarvitse antaa, vaan sopimuksen voi purkaa heti. Sopimuksen purkutilanteessa voit kuitenkin joutua maksamaan korvausta tekijälle siltä osin kuin työ on jo valmistunut.

  Vahingonkorvauksena voit vaatia sopimukseen kirjattua vakioviivästyskorvausta. Tämän korvauksen saaminen ei edellytä, että viivästyksestä aiheutuisi sinulle tosiasiallisia kuluja tai muita vahinkoja.

  Jos sopimuksessa ei ole vakiokorvausehtoa tai se ei kata sinulle aiheutuneita vahinkoja, voit vaatia korvauksen maksettavaksi todellisten kulujen mukaan. Vahingonkärsijänä sinun pitää näyttää toteen aiheutuneet vahingot ja niiden syy-yhteys remontin viivästymiseen. Huomioi, että mielipaha ja harmi eivät ole kuluttajansuojalain mukaan korvattavia vahinkoja.

  Kopioi linkki
 • Jos hinnasta ei ole sovittu mitään, kuluttajan on yleensä maksettava remonttilasku, kunhan se ei ole kohtuuton ja lasku on eritelty.

  Hintariita on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työsuorituksen sisältö ja laajuus sekä työn laatu. Työstä veloitettuun hintaan vaikuttaa myös minkälaista ammattitaitoa tai työvälineitä työn suorittaminen edellyttää. Hinta voi olla kohtuuton, jos se on räikeässä epäsuhteessa suorituksen sisältöön ja yleiseen hintatasoon.

  Urakoitsijan tuntilaskutuksen pitää perustua todellisiin työtunteihin ja matka-aikoihin. Jos urakoitsija on antanut ennen sopimuksen tekemistä hinta-arvion, pitää hinta-arviossa lähtökohtaisesti pysyä. Hinta-arvion voi kuitenkin perustelluista syistä ylittää enintään 15 prosentilla. Jos sovitun työn lopullinen hinta jää alle arvion, urakoitsija ei saa vaatia arvion mukaista hintaa.

  Urakoitsija ei saa ylittää kiinteää hintaa eli urakkahintaa. Urakkahintaa ei tarvitse alentaa, vaikka työ tulisi halvemmaksi. Urakkahinnasta sovittaessa kannattaa myös sopia mahdollisten lisätöiden hinnoittelusta, joihin urakoitsija ei ole voinut varautua, kun urakasta on sovittu. Enimmäishinta on hinnan yläraja. Urakoitsija ei saa laskuttaa enempää, vaikka työ tosiasiassa aiheuttaisi suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua työ- tai materiaalimäärän mukaisesti.

  Riitatilanteessa urakoitsijalla on velvollisuus tarvittaessa näyttää, mistä hinnasta on sovittu. Remontti- tai rakentamissopimus tulisi aina tehdä kirjallisesti.

  Jos olet eri mieltä urakoitsijan kanssa laskusta, sinulla on oikeus olla maksamatta liikaa laskutettua osuutta. Silloin pitää aina lähettää yritykselle kirjallinen vaatimus hinnan korjaamisesta, perusteluineen.

  Jos urakoitsija vielä vaatii pysymään alkuperäisessä laskussa, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan asiantuntijat voivat mahdollisesti arvioida, onko asiassa syytä jatkaa hinnan pidättämistä ja mahdollisesti riitauttaa asia.

  Kopioi linkki
 • Urakoitsijan ei tarvitse tehdä ilmaista työtä. Toisaalta urakoitsijan pitää riitatilanteessa kyetä näyttämään, että on pyytänyt tilaajalta luvan lisätöiden tekemiseen ja selvittänyt mikä työ kuuluu alkuperäiseen urakkaan, mikä on lisätyötä, josta voi laskuttaa sovitun hinnan yli.

  Jos selkeää kirjallista sopimusta ei ole eikä työn hinnastakaan ole sovittu tarkkaan, työstä ja myös lisätyöstä on yleensä maksettava kohtuullinen hinta.

  Lisätyöt ja niiden hinta pitäisi aina merkitä sopimukseen, kun tilaaja niitä pyytää tai lisätöiden tarvetta ilmenee. Selkeästi sovittua hintaa ei voi lisätöiden laskutuksella ylittää ilman uutta sopimusta tai asianmukaista merkintää jo tehdyssä sopimuksessa.

  Kopioi linkki

Jos työn jälki ei kelpaa

 • Jos työn lopputulos ei vastaa sovittua, ota yhteyttä urakoitsijaan. Tee tarvittaessa kirjallinen valitus, jossa ilmoitat puutteista ja ilmoitat vaatimuksesi. Valitus pitää tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Jos viivyttelet virheen ilmoittamisessa, voit menettää oikeuden vedota virheeseen.

  Virheen perusteella sinulla on oikeus olla maksamatta virheellisen työn osuutta, kunnes virhe on oikaistu tai olette sopineet muusta hyvityksestä. Koko urakkahintaa ei pääsääntöisesti voi pidättää, vaan summan pitäisi suurin piirtein vastata virheen osuutta laskusta.

  Työn suorittaneella urakoitsijalla on oikeus korjata hänen omassa suorituksessaan olevat virheet. Perustellusta syystä voit kuitenkin korjauttaa virheet toisella urakoitsijalla. Tällöin voit vaatia ylimääräisiä kustannuksia vahingonkorvauksena virheen tehneeltä urakoitsijalta.

  Reklamaation tekeminen yritykselle – Reklamaatioapuri

 • Voit vaatia hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen on viimeinen vaihtoehto. Silloinkin pitää maksaa virheettömän työ osuus.

  Sinulla on oikeus saada myös vahingonkorvausta kuluista, joita sinulle koituu virheestä. Näitä ovat mm. puhelin-, posti- ja matkakulut. Jos virhe tai vahinko johtuu urakoitsijan huolimattomuudesta, hänen on korvattava myös virheen tai vahingon aiheuttamat välilliset vahingot. Huomioi, että mielipaha ja harmi eivät ole kuluttajansuojalain mukaan korvattavia vahinkoja.

  Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, sinulla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

  Reklamaation tekeminen yritykselle – Reklamaatioapuri

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika ma, ti, ke, pe klo 9–12, to klo 12–15.