Laskuri määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuuden arviointiin

Tällä laskurilla voit arvioida, onko määräaikainen kiinteähintainen sähkönmyyntisopimuksesi voinut johtaa hinnaltaan kohtuuttomuuteen ja onko sinulla mahdollisuus vaatia sähköyhtiöltä hyvitystä. Arviolaskelma perustuu kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöön.

Vaikka kuluttajariitalautakunnan linjausten mukaiset pääsääntöiset kohtuuttomuusrajat ylittyisivätkin, on hinnan sovittelun ja irtisanomisen edellytyksenä vielä, että sopimuksesi mukainen hinta johtaa juuri sinun kohdallasi sähköenergialaskusi euromääräiseen kohtuuttomuuteen.

Laskuri on tarkoitettu ensisijaisesti kuluttajille, jotka ovat tehneet määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen vuosien 2022 ja 2023 hintakriisin aikana.

Laskurissa tarvittavat tiedot

Tarvitset laskurin taustatiedoiksi:

  1. Sähkönmyyntisopimuksesi alkamisajankohdan.
    • 12 kuukauden aikana käyttämäsi sähkön määrän kilowattitunteina. Voit siis käyttää laskuria vasta silloin, kun määräaikainen sopimuksesi on ollut voimassa 12 kuukautta.
  2. Määräaikaisessa sähkösopimuksessasi määritellyn sähköenergian hinnan.
    • Käytä laskelmassa sähköenergian arvonlisäverollisia hintoja.
    • Älä huomioi sähkönsiirron, sähköveron tai perusmaksujen osuutta.

Lisätietoja laskurista 

Näin lasket itse, onko määräaikainen kiinteähintainen sähkönmyyntisopimuksesi voinut johtaa hinnan kohtuuttomuuteen

Erimielisyyksien ratkaisu