Tjänster för lärande

Tjänster för lärande ger dig information och instruktioner om hur du planerar och genomför kon-sumentskyddsundervisning på olika utbildningsnivåer.

Den här webbplatsen är riktad till experter på lärande och kan användas i konsumentskyddsundervisning inom allmänbildande, yrkes- och högskoleutbildning.

Webbplatsen innehåller pedagogiska modeller för handel, samt målsättningar och innehåll för undervisningen. Dessutom finns instruktioner och tips för planering av läsåret och lektionen.

Använd materialet i undervisningen, planeringen och framställningen av innehåll som främjar konsumentkunskaper.

Obs! Vi förnyar vår webbplats och del av innehållet är ännu inte översatt till svenska.