Myyjänvastuupolku

Myyjänvastuupolku on tarkoitettu yrityksessä toimivalle ammattilaiselle kuluttajansuojan haltuun ottamiseksi .

Kuluttajansuojan periaatteiden oppimisessa oppija tarvitsee avukseen jäsennellyn kokonaiskuvan ostamisesta ja myymisestä.

Myyjänvastuupolku on tarkoitettu yrityksessä toimivalle ammattilaiselle kuluttajansuojan haltuun ottamiseksi ja ostopolku puolestaan kuluttajataitojen oppimiseen.

Myyjänvastuupolulla kaupanteko on jaettu viiteen askeleeseen. Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvän kuluttajansuojan.

Myyjänvastuulla tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja toimii kuluttajansuojalain velvoitteiden mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuu on maineen- ja riskienhallintaa. Myyjänvastuupolulle on koottu kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.

Myyjänvastuupolku sopii erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen.