Lisätietoja KKV:n Oppimisen palveluista

KKV:n Oppimisen palvelut tuottaa tietoperusteista sisältöä kuluttajien ja yritysten osaamisen edistämiseksi.   

Oppimisen palvelut:   

  • tukee opetus- ja kasvatusalaa yhteiskunnassa tarvittavien kuluttajansuoja-asioiden kanssa.
  • nostaa esille ajankohtaisia kuluttajansuojan teemoja ja ilmiöitä
  • panostaa jatkuvaan oppimiseen, valmentavaan työotteeseen ja suunnitelmallisiin kokeiluihin
  • on kiinnostunut toimintaympäristön muutoksista ja ennakointitiedosta, teknologian hyödyntämisestä, monipuolisista oppimisympäristöistä ja kuluttajan käyttäytymistä koskevan tiedon tutkimuksen tuloksista.  
  • tekee tiivistä työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä  

Kuluttajansuojan osaaminen kuuluu ammattitaitona moniin aloihin. Myyjänvastuun tunteminen on osa markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myynnin kokonaisuuksia toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa.  

KKV Kampuksen sisällöt ovat tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoon perustuvaa sisältöä kuluttajina, työntekijöinä, yrittäjinä tai oppimisen asiantuntijoina. KKV Kampuksen oppimismuotoillut kurssit tukevat oppimista, oivaltamista ja kuluttajan oikeuksiin liittyvän tiedon hankkimista.

Yhteystiedot 

Ota yhteyttä KKV:n Oppimisen palveluiden henkilöstöön

Taina Mäntylä

Johtava asiantuntija

Suvi-Tuuli Laaksonen

Asiantuntija

Valpuri Kurppa

Erityisasiantuntija

Virkavapaalla 5.6.2024 saakka.