Esitys kilpailunrajoituslain 6 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä

Päivämäärä

17.5.2005

Diaarinumero

1097/61/2003

Osapuolet

Suomen Numeropalvelu Oy

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto kielsi 17.5.2005 antamassaan päätöksessään Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) menettelyn kilpailunrajoituslain vastaisena. Päätöksessä asetettiin lisäksi SNOY:lle tilaajatietojen toimitusvelvoite ja päätöksen tehosteena oli juokseva uhkasakko.

Kieltopäätöksen lisäksi Kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle esityksen 150 000 euron kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi SNOY:lle.

Markkinaoikeus määräsi 6.4.2009 antamassaan päätöksessään SNOY:lle 100.000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajatietojen myynnissä puhelinluettelojen valmistamista varten.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi SNOY:n valituksen päätöksessään 30.1.2013 ja määräsi 90 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä