Esitys seuraamusmaksun määräämiseksi K-Market, K-Lähikauppa ja K-Extra -ketjujen enimmäishinnoitteluasiassa

Päivämäärä

9.2.2005

Diaarinumero

1108/61/2001

Osapuolet

Kesko Oyj / K-ruokakauppiasyhdistys ry

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto teki 9.2.2005 markkinaoikeudelle esityksen kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Kesko Oyj:lle ja K-ruokakauppiasyhdistys ry:lle. Viraston selvitykset osoittivat, että K-market, K-lähikauppa ja K-extra -ketjujen kauppiaat harjoittivat 1990-luvun lopulla kilpailunrajoituslaissa kiellettyä horisontaalista hintayhteistyötä.

Kilpailuvirasto esitti Keskolle 100 000 euron ja K-ruokakauppiasyhdistykselle 10 000 euron kilpailunrikkomusmaksua. Maksujen suuruutta määritettäessä otettiin lieventävänä seikkana huomioon se, että Kesko oli myötävaikuttanut kilpailunrajoituksen selvittämiseen.

Markkinaoikeus päätyi 21.12.2009 antamassaan ratkaisussa kielletyn hintayhteistyön osalta samaan arvioon kuin Kilpailuvirasto ja määräsi K-Ruokakauppiasyhdistys ry:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 10 000 euroa ja Kesko Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 100 000 euroa.