Esitys seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle kilpailunrajoituksista annetun lain 4 §:n vastaisesta kilpailunrajoituksesta

Päivämäärä

29.4.2010

Diaarinumero

258/61/2006

Osapuolet

Iittala Group Oy Ab

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 29.4.2010, että markkinaoikeus määräisi Iittala Group Oy Ab:lle neljän miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta määrähinnoittelusta vuosina 2005–2007.

Markkinaoikeus määräsi 20.12.2011 antamallaan päätöksellä Iittala Group Oy Ab:lle kolmen miljoonan euron seuraamusmaksun määrähinnoittelusta. Markkinaoikeus päätyi päätöksessään rikkomuksen osalta Kilpailuviraston tekemän esityksen kanssa samaan lopputulokseen.