Esitys EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 §:n vastaisen kilpailunrajoituksen toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi

Päivämäärä

6.7.2006

Diaarinumero

338/61/2004

Osapuolet

Örum Oy Abb / HL Group Oy / Koivunen Oy / Oy Kaha Ab / Örum Oy Ab

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 6.7.2009 markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista.

Markkinaoikeus katsoi 20.2.2009 antamassaan päätöksessä, että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet yritykset syyllistyivät vuosina 2004–2005 kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön.

Markkinaoikeus määräsi kartelliin osalliset yritykset maksamaan valtiolle seuraamusmaksuina yhteensä 1 030 000 euroa. Suurin seuraamusmaksu, 500 000 euroa, määrättiin Koivunen Oy:lle. Oy Arwidson Ab sai vapautuksen seuraamusmaksusta kertomalla virastolle lainvastaisesta menettelystä ja toimittamalla virastolle sitä koskevia tietoja.

Kyseessä oli Suomessa ensimmäinen kerta, kun kartellista paljastuneelle yritykselle ei esitetty seuraamusmaksua sen jälkeen, kun yritys oli käyttänyt hyväkseen lain antamaa mahdollisuutta vapautua kartellisakoista.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 31.5.2015 antamallaan päätöksellä markkinaoikeuden päätöksestä tehdyt valitukset. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.