Esitys EY:n perustamissopimuksen ja kilpailunrajoituslain vastaisen kilpailunrajoituksen toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi (rinnakkaistuonnin estäminen)

Päivämäärä

11.5.2006

Diaarinumero

618/61/2004

Osapuolet

Nikon Nordic AB

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 11.5.2006, että markkinaoikeus määräisi Nikon Nordic AB:lle 300 000 euron seuraamusmaksun kilpailusääntöjen vastaisesta menettelystä digitaalikameroiden markkinoilla. Nikon kieltäytyi mm. vuosina 2004 ja 2005 ulottamasta tuotetakuutaan rinnakkaistuojien maahantuomiin Nikon-kameroihin ja asetti näin kuluttajat eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, mistä kamera oli ostettu. Nikon luopui kielletystä menettelystä Kilpailuviraston selvitysten kuluessa keväällä 2005.

Markkinaoikeus hylkää Kilpailuviraston esityksen ja Nikon Nordic AB:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta 31.12.2008 antamassaan päätöksessä.

Korkein hallinto-oikeus hylkää Kilpailuviraston valituksen seuraamusmaksuesityksen hylkäämisestä ja Nikon Nordic AB:n valituksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskien. KHO hylkää myös Nikon Nordic AB:n valituksen koskien korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.