Esitys kilpailunrikkomismaksujen määräämisestä eräille taksiautoilijoille kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista Enontekiön kunnassa

Päivämäärä

14.4.2005

Diaarinumero

645/68/2002

Osapuolet

Eräät enontekiöläiset taksiautoilijat

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto teki 14.4.2005 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksujen määräämiseksi eräille enontekiöläisille taksiautoilijoille. Virasto katsoi, että autoilijat olivat rikkoneet kilpailunrajoituslain tarjouskartellikieltoa jättäessään vuonna 2000 yhteistarjouksia Enontekiön kunnan koulukuljetuksista järjestettyyn tarjouskilpailuun. Esitetyt seuraamusmaksut olivat suuruudeltaan 1000 tai 1500 euroa autoilijaa kohden.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään 31.12.2008 elinkeinonharjoittajien rikkoneen kilpailunrajoituslain tarjouskartellikieltoa, muttei pitänyt seuraamusmaksujen määräämistä asiassa perusteltuna.